10/06/2011 (denhaag.nl )

G4 wil minimumleeftijd voor alcoholverkoop verhogen

De vier grote steden pleiten voor wijziging wetsvoorstel Drank- en Horecawet

De vier grote steden pleiten gezamenlijk voor het verhogen van de minimumleeftijd voor alcoholverkoop van 16 naar 18 jaar in de Nieuwe Drank en Horecawet.  De minister wil de huidige grens van zestien jaar handhaven. Het wetsvoorstel van de minister wordt volgende week op 14 en 15 juni door de kamercommissie van VWS behandeld.

Volgens de betrokken steden en veel deskundigen is dit een gemiste kans. Minder aanbod van alcohol is een van de meest krachtige maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Het verhogen van de leeftijdsgrens naar achttien jaar zou op z’n minst voor de detailhandel moeten gaan gelden, vinden de grote steden. In de detailhandel is alcohol goedkoop verkrijgbaar en de slagingskans voor minderjarigen om daar alcohol te kopen is bijna 100%. Dit bleek kortgeleden nog uit onderzoek van de Universiteit van Twente. Daarnaast neemt het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging op de Spoedeisende Hulp wordt binnen gebracht nog altijd toe.

Aankoop en bezit alcohol

De minister wil aankoop en bezit van alcohol onder minderjarigen strafbaar stellen. De G4 zien weinig in deze maatregel. Het verhoogt de druk op de handhavingscapaciteit, terwijl in de praktijk zo’n ‘dubbeldelict’ zeer moeilijk te bewijzen is. Gemeenten hebben nu al de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar het bezit van alcohol verboden is.

Toezicht en handhaving

Succesvol matigingsbeleid heeft alleen kans van slagen door handhaving, regelgeving en preventie. De minister stelt voor om het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet bij gemeenten te leggen. Dat is volgens de G4 goed, omdat gemeenten nu ook al de vergunningen verstrekken. Voor deze nieuwe toezichttaken stelt het Rijk echter te weinig geld beschikbaar. 

Ernst van het probleem

Het alcoholgebruik en de gevolgen ervan vragen om aandacht. Het aantal alcoholgerelateerde ambulanceritten onder jongeren blijft stijgen en 12% van de populatie in de vier grote steden drinkt te veel. Het wetsvoorstel van de nieuwe Drank- en Horecawet biedt onvoldoende aanknopingspunten om de problemen op lokaal niveau op te lossen. De wijzigingsvoorstellen van de G4 zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak.


« Terug
Informatie

Floor van Aerde
Communicatie en PR
fvanaerde@dranken.org

Downloads