22 juli 2020Naar overzicht

Verslag consultatie Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier

Nederlandse Brouwers vindt het van belang dat op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt voor alcoholarm en alcoholvrij bier. Om deze reden hebben we in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken om een reclamecode voor alcoholarm- en alcoholvrij bier op te stellen, welke in conceptvorm is voorgelegd aan de partijen van de Werkgroep Alcoholmarketing van het Nationaal Preventieakkoord. Naar aanleiding van deze consultatie is een verslag opgesteld. De volgende stap is dat de code wordt voorgelegd aan de Stichting Reclame Code (SRC). Als het bestuur van de SRC de code bekrachtigt, dan kan de code in werking treden. Het is de verwachting dat de code in het najaar inwerking zal treden.

Downloads: