20 september 2017Naar overzicht

Duurzame Ambities 2020: de tussenstand voor de biersector

Nederlandse bierbrouwers presenteren u met trots de duurzaamheidsresultaten van de biersector over het jaar 2016. Op basis van een monitoring onder de bierbrouwers (uitgevoerd door KWA bedrijfsadviseurs) komt naar voren dat de biersector in ons land zeer goed presteert als het gaat om CO2-reductie, waterbesparing en duurzame brouwgerst. 

Koploper proces-efficientie

In Nederland is de biersector koploper als het om energie-efficiëntie gaat. Zo gaat de sector sinds 2009 op het gebied van proces-efficiëntie 13% efficiënter om met energie. Dat is het hoogste percentage vergeleken met andere sectoren in het meerjarige energie efficiëntie convenant.

Cees Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers: “Naast aandacht voor kwaliteit en smaak hebben bierbrouwers van oudsher ook aandacht voor duurzaam ondernemen. Een gezonde agrarische sector en schoon water zijn tenslotte van groot belang voor het brouwproces. Om de beschikbaarheid en kwaliteit van deze grondstoffen te kunnen borgen, maken veel brouwers zich hard voor duurzaam waterbeheer, energieverbruik en landbouw en dat werpt in ons land zeker zijn vruchten af!”

Tussentijdse resultaten duurzaamheidsambitie 2020

In 2012 hebben Nederlandse bierbrouwers hun ambities uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en hun doelen voor het jaar 2020 vastgesteld. Wij presenteren u de tussenresultaten over 2016:

  Doel 2020 Tussentijds resultaat
Reductie Waterverbruik sinds 2005 25% 18%
Reductie CO2 Energieverbruik sinds 2005 25% 24%
Reductie CO2 Transport sinds 2010 20% 16%
Aandeel duurzame landbouw 40% 47,4%

Brouwgerstteelt volgens duurzame landbouwmethode

Opvallend is dat het percentage van brouwgerst geteeld volgens duurzame landbouwmethode dit jaar boven het gestelde doelstelling uitstijgt. Een mooie prestatie. De stijging heeft te maken met de steeds grotere aandeel van brouwgerst dat wordt geteeld volgens de standaarden van de Farm Sustainability Assessment programme van de Sustainable Agricultural Initiative.

Nederlandse Brouwers is tevreden met dit tussentijdse resultaat en zet zich samen met de bierbrouwers in om de sectorprestaties in de toekomst verder te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met o.a. ketenpartners en stakeholders.