19 december 2017Naar overzicht

2018: het jaar van de preventieakkoorden

Begin december werd het nogmaals bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Europese Commissie: het gaat goed in Nederland als het gaat om verantwoorde alcoholconsumptie. Jongeren drinken minder, beginnen later en qua verantwoord drinken loopt Nederland in de koppositie mee. Goed nieuws en ook een mooi moment om na te denken over de toekomst van het alcoholbeleid in Nederland. Zeker nu het kabinet net uit de startblokken is gekomen.

In het regeerakkoord wordt daarbij ingezet op het sluiten van preventieakkoorden. Akkoorden waarin diverse partijen samenwerken om Nederlanders steeds gezonder oud te laten worden. Een prachtige uitdaging waar we als brouwers ideeën over hebben en graag aan meewerken.

Vrijdag 1 december was ik te gast op een voorronde van het Nederlands Kampioenschap debatteren op Mendelcollege in Haarlem. Een kampioenschap dat jaarlijks door het Nederlands Debat Instituut wordt georganiseerd. Ik was daar vanwege een samenwerking die we hebben met het Nederlands Debat Instituut. Op 17 november 2017 heeft vereniging Nederlandse Brouwers samen met de Stichting Nederlands Debat Instituut een pledge ingediend in het kader van ‘alles is gezondheid’.  Alles is gezondheid... is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers maken middelbareschool-leerlingen bewust van de risico’s van alcoholgebruik door hen over dit thema te laten debatteren. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat het debat als didactisch middel zorgt voor een toename van kennis en bewustzijn over een thema dat centraal staat.

Wat mij betreft is dit een prachtig voorbeeld van samenwerking in het kader van een preventieakkoord. Waarom is dit een mooi voorbeeld?

Om te beginnen denken leerlingen genuanceerder over alcohol dan we vaak denken. Wat de pers haalt is niet representatief voor de gehele populatie. Dat betekent overigens niet dat je daar je ogen voor kunt sluiten. De gezondheidstrend gaat ook deze doelgroep niet voorbij. Een tweede wat het leert is dat maatregelen zoals reclameverboden, prijsmaatregelen en verboden op verkrijgbaarheid maar ten dele werken. We leven in een open samenleving, grenzen vervagen (letterlijk met alle grensoverschrijdende aankopen via internet) en reclame is onafhankelijk van landsgrenzen en al lang niet meer het domein van nationale radio en TV. De ontwijkingsmogelijkheden zijn legio en daarin zal wetgeving altijd achteraan sloffen.

Het gaat er om om verantwoord gedrag (ook mbt alcohol) tot de norm te verheffen. Dat doe je door de verantwoorde norm te bevestigen in plaats van de onverantwoorde norm alleen maar te bestrijden en daarmee op een voetstuk te plaatsen.

Het preventieakkoord biedt die kans. De kans om interventies te ontwikkelen en te implementeren die bewezen zijn en die ook toekomst bestendig zijn. Die rekening houden met nieuwe technologische ontwikkelingen, met gezondheidstrends en die inspirerend zijn in plaats van belerend. Het staaltje debatteren in Haarlem was zo’n mooi voorbeeld. Een voorbeeld waarvan ik hoop dat we nog veel zullen gaan zien in 2018 en die hun plek krijgen in het preventieakkoord. Aan de brouwers zal het niet liggen wat ons betreft.

Ik wens u alvast mooie kerstdagen en een gezond 2018.

Cees-Jan Adema

 

Benieuwd naar een debat met middelbare scholieren? Klik hier om het debat van 2017 terug te zien.