Naar overzicht

Samenvatting: coronamaatregelen en de biersector

Het coronavirus heeft een enorme impact op de maatschappij. Voor brouwerijen zijn deze gevolgen ook duidelijk voelbaar. Wat kun je doen als je brouwerij direct of indirect wordt getroffen door het coronavirus?  Hieronder vind je de meest relevante informatie per onderwerp. Tevens wordt er per thema ook een subpagina aangemaakt, waarop alle berichtgeving over dat onderwerp wordt bijgehouden.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben in verschillende dossiers op hun website, duidelijk per thema alle informatie en afspraken op een rij gezet. Klik voor meer informatie op onderstaande links.

- Uitstel belastingen

- Werk en inkomen

- Financiering 

- Regels en veiligheid

- Handel en economie

- Bedrijven voor bedrijven

 

 

Fiscale en financiële maatregelen

Verzoek indienen voor uitstel van betaling

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van verschillende belastingen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst nadat je een aanslag heeft ontvangen. VNO-NCW geeft beknopt op hun website het proces weer voor het indienen van een verzoek voor uitstel van betaling en waar meer informatie te vinden is. 

Klik hier voor meer informatie.


Terugvragen accijnzen en verbruiksbelasting retourbier

Het is de verwachting dat vanwege de sluiting van eet- en drinkgelegenheden grote hoeveelheden bier terug komen uit de markt. Indien bier vanuit de markt wordt teruggehaald waarover nog geen accijnsaangifte is gedaan, dan kan dit worden wederingeslagen op de accijnsgoederenplaats (AGP) en hoeft over dit volume geen accijns of verbruiksbelasting te worden betaald. Indien bier wordt teruggehaald waarover al wel accijns of verbruiksbelasting is betaald, dan kan het bier worden ingeslagen op de AGP en kan de belasting worden teruggevraagd. Het terughalen van bier uit markt naar de AGP en het terugvragen van belasting gebeurt al met regelmaat en een brouwer kan de gebruikelijke procedure volgen. Indien er vragen zijn over de procedure, neem dan contact op met Raymon van der Palen via rvanderpalen@dranken.org.

Wat te doen met teruggekomen bier?

Voor het teruggekomen bier zijn verschillende opties:

  1. Wederuitslaan (niet mogelijk indien de THT is verlopen)
  2. Lozen/vernietigen op de eigen AGP of op een AGP van een derde partij, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat gespecialiseerd is voedselrecycling. Bij lozing moet de milieuregelgeving/milieuvergunning in acht genomen worden.
  3. Uitslaan voor andere doeleindes, zoals grondstof voor veevoer

­

Getroffen werkgevers kunnen betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel

Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19) heeft Pensioenfonds Detailhandel (waar het Beroepspensioenfonds Dranken in 2019 in op is gegaan) maatregelen genomen. Werkgevers die premies afdragen aan het Pensioenfonds Detailhandel en die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling uit te stellen van 14 dagen naar zestig dagen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer 088-1168381. Bron: Pensioenfonds Detailhandel


Personeel & Organisatie

Verklaring van Nederlandse Brouwers over toegang tot kinderopvang

Specifiek voor COVID-19 is door de Rijksoverheid een lijst met cruciale beroepsgroepen opgesteld die de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die in deze beroepsgroep werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang.

Op deze lijst staat ook de voedselketen. Ook de biersector is onderdeel van de brede voedselketen. Werknemers uit de voedselketen die zich bezighouden met productie en transport zijn benoemd als cruciale beroepsgroepen. Dat betekent dat zij een beroep mogen blijven doen op kinderopvang. Het kan voorkomen dat de kinderopvang transport -en productiemedewerkers binnen de frisdranksector niet erkent als cruciale beroepsgroep of om een verklaring vraagt. Indien deze transport -en productiemedewerkers problemen hebben met toegang tot de kinderopvang, dan kunnen leden bij Nederlandse Brouwers een verklaring opvragen waarin staat dat zij tot de cruciale beroepsgroepen behoren en dus recht hebben op kinderopvang. Voor deze verklaring kunnen jullie mailen naar rvanderpalen@dranken.org.  

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). De overige 10% dient te worden betaald door de werkgever. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarden zijn dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Mogelijk wordt er om aanvullende informatie gevraagd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Meer informatie over de regeling is hier te vinden.  

Antwoorden op veel gestelde vragen staan op de website van het UWV. Wanneer werkgevers toch nog vragen hebben, kunnen ze op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW. Op 6 en 7 april zijn ze langer open. UWV Telefoon NOW is dan van 8:00 tot 19:00 bereikbaar via 088 - 898 20 04.

 

Logistiek & transport

Realtime overzicht wachttijden grens en Green lanes voor vrachtautoverkeer

Het medium Sixfold geeft aan de hand van real-time data aan hoe lang de wachttijden voor goederentransport bij de verschillende grensovergangen in Europa zijn.

Om aan die files een eind te maken heeft de Europese Commissie (EC) een aantal aanbevelingen gedaan aan de lidstaten om internationaal vrachtautoverkeer soepeler te laten lopen. EC-voorzitter Ursula van der Leyen gaf aan dat het van groot belang is dat er flexibel met de ingestelde grenscontroles wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door zogenoemde Green Lanes te creëren waar vrachtverkeer kan passeren.

Green Lanes is de benaming voor een aantal maatregelen om vrachtauto's sneller de grens te kunnen laten passeren. Deze maatregelen maken het bijvoorbeeld mogelijk gezondheidscontroles op chauffeurs na de grens uit te voeren: op het eerste parkeerterrein in de lidstaat van bestemming. De richtlijnen voor de Green Lanes zijn als volgt:

Geen quarantaineregels

Daarnaast doet de Europese Commissie een aantal andere aanbevelingen om de doorstroom van goederen goed te laten lopen: