Naar overzicht

Logistiek en Transport

Bekijk de laatste updates over onderwerpen zoals internationale handel, export, openhouden van grenzen, op het dossier ‘Handel en economie’ van VNO-NCW en MKB Nederland.

Realtime overzicht wachttijden grens en Green lanes voor vrachtautoverkeer

Het medium Sixfold geeft aan de hand van real-time data aan hoe lang de wachttijden voor goederentransport bij de verschillende grensovergangen in Europa zijn.

Om aan die files een eind te maken heeft de Europese Commissie (EC) een aantal aanbevelingen gedaan aan de lidstaten om internationaal vrachtautoverkeer soepeler te laten lopen. EC-voorzitter Ursula van der Leyen gaf aan dat het van groot belang is dat er flexibel met de ingestelde grenscontroles wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door zogenoemde Green Lanes te creëren waar vrachtverkeer kan passeren.

Green Lanes is de benaming voor een aantal maatregelen om vrachtauto's sneller de grens te kunnen laten passeren. Deze maatregelen maken het bijvoorbeeld mogelijk gezondheidscontroles op chauffeurs na de grens uit te voeren: op het eerste parkeerterrein in de lidstaat van bestemming. De richtlijnen voor de Green Lanes zijn als volgt:

Geen quarantaineregels

Daarnaast doet de Europese Commissie een aantal andere aanbevelingen om de doorstroom van goederen goed te laten lopen:

Oorsprongscertificaten tijdelijk ook digitaal toegestaan

Omdat direct contact tussen marktdeelnemers en de douane in sommige lidstaten niet meer mogelijk is, heeft de Europese Commissie tijdelijke maatregelen getroffen om te voorkomen dat de internationale handel belemmerd wordt door de regelgeving. Lees hier meer