MANAGER DUURZAAMHEID & KETENBEHEER

Vereniging voor Frisdranken, Waters & Sappen
Vereniging Nederlandse Brouwers

Stichting Dranken Nederland (SDN) is de overkoepelende organisatie voor Vereniging Nederlandse Brouwers (www.nederlandsebrouwers.nl) en de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (www.fws.nl). Vanuit SDN behartigt een team van ongeveer 10 professionals de belangen van de leden, waartoe alle toonaangevende bedrijven uit de bier- en frisdrankenindustrie behoren. Als spin in het web onderhouden wij nauwe contacten met de bedrijven, politiek, diverse overheidsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties over uiteenlopende maatschappelijk relevante onderwerpen.

In de belangenbehartiging richt SDN zich op de maatschappelijke onderwerpen die voor onze leden van belang zijn. Deze liggen op de terreinen Voeding & Gezondheid, Duurzaamheid, Ondernemingsklimaat en Public Affairs & Communicatie. Als belangrijke sectoren met toonaangevende leden hebben de bij SDN aangesloten verenigingen nadrukkelijk de ambitie om niet alleen te reageren op issues, maar om pro-actief te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen die kansen of bedreigingen op kunnen leveren voor onze leden. Visie-ontwikkeling, implementatie en samenwerking & effectieve communicatie met diverse in- en externe stakeholders bepalen ons succes. De medewerkers van SDN opereren met grote zelfstandigheid en zijn een spin in het web voor de verschillende stakeholders. De stichting telt ongeveer 10 medewerkers en is gevestigd in Den Haag. 

Een korte impressie van de meest belangrijke organisaties binnen SDN, Nederlandse Brouwers en Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen, is onderaan de vacatureomschrijving te vinden. 

DE MANAGER DUURZAAMHEID & KETENBEHEER

De bier- en frisdrankensector staan midden in veel onderwerpen die hoog op de maatschappelijke agenda staan. Verpakkingenmanagement, circulariteit en klimaat zijn een vast onderdeel van de strategie van de bedrijven in beide sectoren. Daarom zoeken wij een betrokken en gemotiveerde Manager Duurzaamheid & Ketenbeheer die de ambities en uitdagingen waarvoor bedrijven staan, koppelt aan de belangen van stakeholders en beleidsmakers. Dit betreft zowel issue management op het terrein van duurzaamheid (denk aan onderwerpen zoals de verpakkingenbelasting en statiegeld) maar ook het proactief vormgeven van de duurzaamheidagenda met daarbij een focus op Klimaat en Circulariteit. Het is een brede rol die inhoudelijke kennis combineert met belangenbehartiging en communicatie. Bij het vormgeven van de duurzaamheidagenda staat samenwerking centraal. Samenwerking met experts van de aangesloten bedrijven, maar ook met ketenpartners en andere relevante stakeholders. 

De Manager Duurzaamheid en Ketenbeheer leidt zelfstandig diverse werkgroepen met en signaleert relevante ontwikkelingen en issues voor de branche. Vanuit een stevige en realistische visie op duurzaamheid in ketenperspectief, vertaalt hij/zij deze in concrete actieplannen en coördineert de hieruit voortvloeiende werkzaamheden voor de branche. Daarbij weet hij/zij anderen mee te nemen, te inspireren en voor zijn/haar ideeën te winnen, zonder hierbij de flexibiliteit uit het oog te verliezen om ideeën aan te passen aan nieuwe en andere inzichten. Hij/zij is sparring partner voor de leden en de directeuren van Nederlandse Brouwers en FWS. De Manager Duurzaamheid en Ketenbeheer treedt frequent naar buiten op als ambassadeur van de genoemde sectoren.


De belangrijkste taken van de manager Duurzaamheid:

PROFIEL VAN DE KANDIDAAT

SDN is op zoek naar een ambitieuze kandidaat met ervaring op het gebied van duurzaamheid en duurzaamheidscommunicatie of aantoonbare affiniteit. Een uitdagende tweede of derde stap in zijn/haar carrière. 
De kandidaat ziet het als uitdaging om dit voor deze sectoren zo belangrijke onderwerp te trekken in een uitdagend politieke omgeving. De kandidaat heeft ervaring met duurzaamheid en daarin aangetoond over de juiste combinatie van inzicht, communicatie, maatschappelijke betrokkenheid en politiek gevoel te beschikken om deze functie op het snijvlak van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te kunnen vervullen. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in onderwerpen op het gebied van circulaire economie en is een doortastend persoon met een relevant netwerk en kennis van de branche en het politieke/duurzaamheidslandschap in Nederland. De kandidaat dient te beschikken over sterk ontwikkelde communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Hij/zij is in staat zelfstandig en succesvol projecten/werkgroepen te leiden en de brancheorganisaties op verschillende niveaus te vertegenwoordigen.

Het profiel:

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

SDN is een relatief jonge organisatie met een hecht team professionals. We werken voor toonaangevende nationale en internationale bedrijven en toonaangevende merken in de frisdranken en biersector. Eigen initiatief staat hoog in het vaandel en de lijnen met collega’s en leden zijn kort. In deze functie werk je vaak aan maatschappelijk zeer relevante onderwerpen en kun je daar dan ook je stempel op drukken.

Het spreekt voor zich dat we marktconforme arbeidsvoorwaarden bieden die passen bij de zwaarte van de functie. Het betreft in principe een voltijds functie, maar 32 of 36 uur is bespreekbaar.

DE ORGANISATIES

De Vereniging Nederlandse Brouwers  behartigt de belangen van de tien grootste bierbrouwers in Nederland (o.a. Heineken, Bierbrouwerij AB InBev, Grolsche Bierbrouwerij, Royal Swinkels Family Brewers, etc.) door te fungeren als spreekbuis naar politiek en publieke opinie. Nederlandse Brouwers is actief op vier beleidsterreinen; Public Affairs & Communicatie, Verantwoorde Bierconsumptie, Duurzaamheid & Ketenbeheer en Economie, Fiscaliteit & Juridische Zaken. Nederlandse Brouwers onderhoudt ten behoeve van haar leden contacten met de Nederlandse overheid, internationale organisaties, sociale partners, branchegenoten en de wetenschappelijke wereld. Voorts neemt Nederlandse Brouwers deel aan diverse samenwerkingsverbanden en staat ze  in nauw contact met Europese branche organisaties (o.a. Brewers of Europe). Naast deze taken voert  Nederlandse Brouwers ook het secretariaat van de Stichting NIBEM (Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Bier en Mout)  en van de Sociëteit der Nederlandse Mouters. Zie voor meer informatie: www.nederlandsebrouwers.nl 


De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is de belangenorganisatie voor de frisdranken-, water- en sappenindustrie. Bij de FWS zijn alle in Nederland gevestigde A-merk producenten en verkoopkantoren van frisdranken, waters en sappen aangesloten (o.a. Coca-Cola, Vrumona, Spa, Red Bull etc). Het activiteitenpakket van de FWS bestaat uit collectieve belangenbehartiging en individuele ledenservice. De individuele ledenservice van de FWS omvat onder andere het op maat verstrekken van informatie en advies aan de leden. Tezamen met de organisaties waarbij de vereniging is aangesloten, beschikt de FWS over een breed scala aan advies-, bemiddelings- en bijstandsmogelijkheden. De collectieve belangenbehartiging van de FWS heeft betrekking op de volgende onderwerpen: duurzaamheid, voeding en gezondheid, fiscale zaken, levensmiddelenrecht, sociaal-economische zaken, statistieken, logistieke zaken, exportinformatie, juridische zaken en voorlichting. Zie voor meer informatie: www.fws.nl  

REAGEREN

Indien u interesse heeft, zien wij jouw motivatie incl. CV graag voor 1 september 2019 tegemoet via sollicitatie@dranken.org. 

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Cees-Jan Adema, Directeur Stichting Dranken Nederland en Nederlandse Brouwers of Taco Juriaanse, Directeur Nederlandse Vereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen via telefoonnummer 070-3180710.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.