11/12/2014
Merendeel brouwers zet al vrijwillig ingrediënten- en voedingswaardedeclaratie op etiket

Brouwers vinden het belangrijk dat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken bij het aankopen van levensmiddelen, waaronder bier. Om deze reden zet het merendeel van de leden van Nederlandse Brouwers al jaren vrijwillig een ingrediëntendeclaratie, voedingswaardedeclaratie en zwangerschapslogo op het etiket. Brouwers nemen hiermee hun verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd lopen ze vooruit op de Europese etiketteringsverordening (1169/2011), waaraan iedere levensmiddelenproducent per 13 december 2014 moet voldoen. 

03/12/2014 ( STIVA )
Geen cognitieve afwijkingen bij alcoholdrinkende jongeren

Onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan dat alcoholconsumptie door minderjarigen en zelfs overmatig drinken niet leidt tot een vermindering van de cognitieve vaardigheden van pubers.

18/11/2014
Bierbrouwers behoren met energie-efficiency tot best presterende sectoren

Bierbrouwers behoren tot de best scorende sectoren op het gebied van energie-efficiency. Dit blijkt uit de resultatenbrochure ‘Convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie’, die minister Kamp van Economische Zaken deze week naar de Kamer heeft gestuurd. 

05/11/2014
Consumentenprijs van bier: Supermarkten schieten te ver door

Naar aanleiding van het artikel ‘Bieroorlog in supers’, vandaag verschenen in de Telegraaf, geeft Nederlandse Brouwers kort hun standpunt weer met betrekking tot dit thema.

10/10/2014
Bier is meer dan ooit Rock & Roll

‘Er gebeurt veel in de Nederlandse bierwereld, die zeer innovatief is’, zegt Hildegard van Ostaden in de derde editie van de ‘Brouwers van Morgen’. Tegelijkertijd doen de brouwers dat op een verantwoorde manier, geeft Niek Jan van Kesteren (algemeen directeur VNO-NCW) aan in zijn interview.

06/10/2014
42 Bockbierambassadeurs benoemd in Hoeve Kromwijk Zoetermeer

Vanmiddag presenteerden de leden van Nederlandse Brouwers de nieuwe herfstbockbieren van 2014. Traditiegetrouw gebeurde dit op de eerste maandag van oktober tijdens een smaakvolle 'High Bockbier' in Hoeve Kromwijk in Zoetermeer. 

09/09/2014 ( Trimbos )
Cultuuromslag in alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren

Steeds minder Nederlandse jongeren drinken op jonge leeftijd alcohol. Dat is één van de conclusies uit het HBSC-rapport 2013 dat maandag 8 september werd aangeboden aan de heer van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het rapport is opgesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

04/09/2014
Nationaal Bieronderzoek 2014: Witbier het speciaal bier van de zomer

Een glas bier smaakt het beste op een warme dag, witbier is het meest populaire speciaal bier in de zomer en in de warme maanden kiezen vrouwen vaker voor rosébier. Zomaar wat resultaten uit het Nationaal Bieronderzoek 2014

05/08/2014
Nederlandse bierketen blij met besluit verhoging stikstofnorm voor brouwgerst

Op 4 augustus 2014 is een wijziging in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd in de Staatscourant. Belangrijke wijziging is dat in de regeling onder andere een opbrengstafhankelijke verhoging voor het gebruik van stikstof bij de teelt van brouwgerst op kleigronden is toegevoegd. Kort gezegd betekent dit dat telers van brouwgerst op kleigrond nu 30 kg meer stikstof mogen strooien als zij een gemiddelde opbrengst halen van 7 ton per hectare.

 

03/07/2014 ( Nederlandse Brouwers )
Aantal zware drinkers daalt

Uit de CBS cijfers van de gezondheidsenquête blijkt dat het aantal Nederlanders dat tot de zware drinkers behoort (mannen minimaal 1x per week 6 glazen of meer, vrouwen 4 glazen of meer) is gedaald van 12,9% in 2012 naar 12,4% in 2013.

Filter op onderwerp