Best practices Energie

Vervanging reguliere verlichting door LED lampen

Door het installeren van LED verlichting wordt een energiebesparing van 33%  gerealiseerd ten opzichte van het gebruik van reguliere TL-verlichting.

Tijdsturing van brouwerij ventilatie

De ventilatie kan conform de actuele brouwplanning geschakeld en ingesteld worden, waarbij de ventilatie na afloop van de productie automatisch uitschakelt.

Invoeren van compressormanagement

Verschillende compressoren voor koeling en perslucht kunnen met gebruik van geavanceerde software optimaal gebruikt worden door ze aan elkaar te koppelen. Het nutteloos draaien of met laag rendement draaien wordt daarmee voorkomen waardoor de compressoren ca 10% minder elektriciteit verbruiken.

Efficiënt benutten van organische reststromen voor energieopbrengst (biogas)

Per jaar wordt op het terrein van een van de brouwerijen ca 1 miljoen m3 biogas gemaakt uit eigen afval. Het biogas wordt in speciale motoren omgezet in elektriciteit. Door middel van optimalisatie van de motoren is de opbrengst in de laatste drie jaar verbeterd van 1,5 naar 2,5 GWh

Gebruik van zonnecel energie

Het interne transport binnen een brouwerij wordt gedaan met materieel (bijvoorbeeld vorkheftrucks) die rijden op elektriciteit. Al de elektriciteit die hiervoor wordt gebruikt, wordt opgewekt door middel van zonnecellen die op het dak van de brouwerij zijn geplaatst.