Best Practices Water

De leden van Nederlandse Brouwers hebben verschillende initiatieven opgezet om het watergebruik te verminderen:

Royal Swinkels Family Brewers

Water besparen door het slim te zuiveren

In 2019 heeft Swinkels Family Brewers een succesvolle pilot met membraanfiltratie uitgevoerd. Dit is een nieuwe technologie om grondwater te zuiveren tot brouwwaterkwaliteit. Een membraan zorgt er hierbij voor dat grondwater efficiënter dan voorheen wordt gezuiverd. Door het nieuwe membraan kan de brouwerij een zuiveringsstap overslaan. Hierdoor hoeft vijf tot zes procent minder water te worden opgepompt. In 2020 hebben Swinkels Family Brewers dit project verder uitgebreid en onderzoekt de mogelijkheid om de nieuwe techniek definitief te implementeren. Als deze pilot succesvol is, dan wordt de techniek ook ingezet bij de andere brouwerijen.

Koninklijke Grolsch

Terugwinnen van spoelwater

In 2018 en 2019 is door Grolsch een flinke waterbesparing in de brouwerij gerealiseerd door het toepassen van een bijzondere filtermethode. Met keramische membranen wordt het spoelwater gezuiverd en opnieuw gebruikt. De installatie bestaat uit vier membranen die werken als hele fijne filters. Op microniveau worden zo afvalstoffen en andere ongewenste deeltjes tegengehouden en water door gelaten.

Meer informatie

Royal Swinkels Family Brewers

Restwater niet verloren laten gaan

Niet al het water dat Swinkels Family Brewers gebruikt, komt in het bier terecht. Er worden bijvoorbeeld ook machines mee schoon gemaakt. Dit water gaat niet verloren, maar wordt gezuiverd in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Maar liefst 5 van de 7 brouwerijen behorend tot de Swinkels Family Brewers hebben zo’n installatie. In Lieshout en Ethiopië geven de brouwerijen dit gezuiverde restwater terug aan de omgeving via het Boer Bier Water drainagesysteem. Zo blijft het grondwater op peil en kunnen de boeren in de omgeving ook bij grote droogte hun land blijven bewateren. In Lieshout wordt ca. 400 duizend m3 gezuiverd water terug de bodem ingebracht.

Meer lezen over Boer Bier Water