Nederlandse Brouwers

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA)

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie is in 1978 opgericht op initiatief van de brouwers. Als snel sloten de gedistilleerd- en wijnbranche zich aan bij dit initiatief, waarna de stichting in 1980 officieel werd opgericht.

Een van de voornaamste activiteiten van STIVA is onderhoud en zorgen voor naleving van de Code voor Alcoholhoudende Dranken. De Code is goedgekeurd door de Stichting Reclame Code (SRC) en vormt een onderdeel van de door die stichting afgekondigde Nederlandse Reclame Code. Bij de SRC zijn zowel adverteerders als media aangesloten, waardoor een efficiënt en handhaafbaar systeem van verantwoord reclamemaken mogelijk is.

De Code is afdwingbaar door een stelsel van sancties bij niet-naleving. De Code kan helaas misbruik van alcohol niet voorkomen, maar beoogt wél dat alle vormen van reclame verantwoord plaatsvinden.

STIVA is mede initiatiefnemer van de succesvolle BOB-campagne. Deze campagne richt zich op het voorkomen van autorijden onder invloed van alcohol. Mede dankzij BOB vallen in het verkeer sinds 2001 ruim 40% minder dodelijke verkeerslachtoffers* en het aantal mensen dat rijdt onder invloed is met 44% gedaald **. Van het totaal aantal gecontroleerde automobilisten is het aantal dat een te hoog alcoholpercentage in het bloed heeft inmiddels gedaald tot onder de 3%.

*  bron: CBS
** bron: Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat, onderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving. 

Kijk voor meer informatie op: www.stiva.nl.