Etikettering

Om de consument zo volledig mogelijk te informeren, adviseert Nederlandse Brouwers om ook op bier met meer dan 1,2% alcohol de voedingswaarde te vermelden.

Wat een brouwer moet vermelden op het etiket is geregeld via Europese wetgeving in de Europese etiketteringsverordening (1169/2011).

Bij het etiketteren van levensmiddelen wordt uitgegaan van de volgende principes:

Op basis van de Europese etiketteringsverordening moet de verpakking van bier in ieder geval voorzien zijn de volgende informatie:

Aanvullend is het wettelijk verplicht, dat de aanduiding, de netto-hoeveelheid, de datum van minimale houdbaarheid en het alcoholgehalte in hetzelfde gezichtsveld op de verpakking of op het etiket moeten worden aangebracht.

Vermelding voedingswaardedeclaratie

Het is op dit moment niet wettelijk verplicht om op verpakkingen van dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% de voedingswaarde (hoeveelheid energie en nutriënten) te vermelden. Om de consument zo volledig mogelijk te informeren, adviseert Nederlandse Brouwers om ook op bier met meer dan 1,2% alcohol de voedingswaarde te vermelden.