Nederlandse Brouwers

Uit het Nationaal Bieronderzoek 2022 blijkt dat zeven op de tien alcoholvrije/-arm bierdrinkers, vanwege het huidige aanbod aan soorten en merken alcoholvrij bier, vaker voor alcoholvrij bier kiest dan 2 jaar geleden. Zo bieden vrijwel alle leden van Nederlandse brouwers een of meerdere soorten alcoholvrij en/of alcoholarm bier aan. De keuze is in vijf jaar tijd enorm toegenomen. Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers: ‘Werd er een aantal jaren geleden nog lacherig gedaan als iemand een alcoholvrij bier bestelde, nu vindt twee op de vijf bierdrinkers dat er standaard in een sportkantine gevraagd moet worden of men bier met of zonder alcohol wil. Dat er altijd alcohol in een bier moet zitten, is dus niet meer vanzelfsprekend.  Het stimuleren van alcoholvrij bier zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord, begint zijn vruchten af te werpen. Van bier moet je genieten en het met elkaar gezellig hebben. Daarbij past geen overmatig alcoholgebruik. Alcoholmisbruik moet worden tegengegaan en daarbij hebben wij als brouwers een belangrijke rol te vervullen. Wat ons betreft alle reden om op de ingeslagen weg van het Nationaal Preventieakkoord door te gaan.’

Bijna een kwart van de bierdrinkers geeft aan minder alcoholhoudend bier te gaan drinken door het stimuleren van alcoholvrij bier. Zo blijkt uit het Nationaal Bieronderzoek 2022.

Naast dat alcoholvrij en –arm bier vooral ook lekker wordt gevonden, lijken de belangrijkste redenen waarom alcoholvrij en -arm bier wordt gedronken, alles te maken met gezondheid en veiligheid: 50% van de bierdrinkers geeft aan dat zij alcoholvrij drinken omdat ze even geen alcohol willen drinken, omdat ze alcohol in zijn algemeenheid slecht voor de gezondheid vinden (19%) en omdat alcohol en verkeer niet samengaan (49%).