Nederlandse Brouwers

19 oktober 2017Naar overzicht

Reactie op artikel Follow the Money d.d. 19 oktober 2017

Op 19 oktober heeft Follow the Money een artikel gepubliceerd over de rol en betrokkenheid van brouwers bij het Kennisinstituut Bier. Hier leest u de reactie van Nederlandse Brouwers.

Overmatige alcoholconsumptie is slecht en gelukkig zien we in Nederland dat het steeds beter gaat met verantwoorde alcoholconsumptie. Consumenten drinken minder alcohol, beginnen later¹ en zoeken bewust naar bieren met minder of geen alcohol.  Als brouwers voelen en nemen we de verantwoordelijkheid om daar actief aan bij te dragen. Dat hebben we gedaan en zullen we op allerlei manieren blijven doen.

Brouwers weten alles van bier maar zijn geen gezondheidswetenschappers. Die discussie laten we graag over aan de wetenschap, zoals het hoort. Echter, het zou gek en onverantwoord zijn als we ons, net als veel consumenten, niet af zouden vragen wat de gezondheidseffecten zijn van gematigde alcoholconsumptie. Omdat daar in onderzoek juist weinig aandacht aan wordt besteed, hebben we een aantal jaar geleden het initiatief genomen voor het Kennisinstituut Bier.

Over de rol en betrokkenheid van de brouwers bij het Kennisinstituut Bier hebben we nooit geheimzinnig gedaan. De brouwers hebben een budget ter beschikking gesteld voor het instituut. Dat verzamelt kennis over en doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van gematigde bierconsumptie. Uitgangspunt is dat dat wetenschappelijk verantwoord is en dat brouwers geen enkele invloed hebben op de uitkomsten van de onderzoeken. De uitkomst wordt gepubliceerd wat deze ook is. De auteur van het artikel suggereert anders, maar draagt hieromtrent geen feiten aan.

Resultaten gebruiken we ook niet, zoals in het artikel wordt gesuggereerd, om claims te maken. Brouwers maken geen gezondheidsclaims. Dat mag niet, maar is wat ons betreft ook onwenselijk. Sterker nog: op allerlei manieren promoten we het belang van verantwoord genieten en hebben ook al jaren gepromoot dat het goed is als consumenten af en toe ook de alcohol laten staan. Daar zijn we verder in gegaan dan het toen geldende advies van de Gezondheidsraad.

Het is jammer dat deze kant, die uitgebreid met de journalist is besproken, niet in het artikel aan bod komt. Dat is uiteraard het goede recht van een journalist, maar leidt wel tot een ongebalanceerd en eenzijdig verhaal. Uiteindelijk schiet niemand daar iets mee op.

 

 

¹ Cijfers en berichten van o.a. WHO (HBSC), OESO, STIVA, ESPAD, Trimbos, SCP, UU wijzen deze trends uit.