Nederlandse Brouwers

Alcohol en Verkeer

Dat drinken en rijden niet samengaan is een steeds breder geaccepteerde norm. Uit onderzoek blijkt dat met name jonge automobilisten de norm omarmen.

De brouwers zijn van mening dat alcohol en verkeer niet samengaan. Om ervoor te zorgen dat steeds minder mensen met alcohol achter het stuur stappen, zijn de brouwers al vanaf het begin actief sponsor van de BOB-campagne in Nederland. Door de gecombineerde aanpak van voorlichting en handhaving, zien we dat deze vorm van Publiek-Private samenwerking is uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van een succesvolle samenwerkingscampagne.

Dat drinken en rijden niet samengaan is een steeds breder geaccepteerde norm. Uit onderzoek blijkt dat met name jonge automobilisten de norm omarmen.

Sinds de invoering van de BOB-campagne in 2001 is er een daling van het aantal alcoholincidenten:

De succesvolle BOB-campagne moet worden voortgezet:

  1. De BOB-campagne bevordert het nuchter autorijden waarbij BOB degene is die nuchter blijft, zodat iedereen veilig thuiskomt.
  2. Door de positieve aanpak van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot een zeer breed gedragen norm geworden.
  3. De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de BOB-campagne hand in hand gaan, blijkt een succes.
  4. De campagne heeft een bereik onder het algemeen publiek van 95%, een waardering van gemiddeld 7,4 (Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2011).

Lees de factsheet ‘Alcohol en Verkeer’ van STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie).