Nederlandse Brouwers

Best practices Energie

Voorbeelden uit de praktijk met betrekking tot het verminderen van het energieverbruik van Nederlandse brouwerijen.

Brouwerij De Leckere

100 % fossiele brandstofvrije brouwerij

Brouwerij De Leckere huisvest in een historisch industrieel erfgoed in Utrecht uit 1914 dat in 2019 gerenoveerd en omgebouwd is tot brouwerij met verwarming en koeling uit het brouwproces. Met de plaatsing van 920 zonnepanelen op het dak wordt alle energie geleverd die nodig is tijdens het vervaardigen van bier. Hiermee is De Leckere als eerste in Nederland een 100% fossiele brandstofvrije brouwerij. Ook uniek is dat voor bietsuikersap tijdens het koelproces wordt gebruikt in plaats van glycol.

Royal Swinkels Family Brewers

Metal Power Project

Het Metal Power Project is een subsidieproject van de Provincie Noord-Brabant. Het wordt gedragen door de partners: Technische Universiteit Eindhoven; metaalcampus Metalot; team van TU/e studenten SOLID; ingenieursbedrijven EM Group, HeatPower en Romico; grootbedrijven Uniper, Nyrstar en Enpuls.

Het doel van het Metal Power project is het onderzoeken van ijzerpoeder als groene brandstof. Aan de hand van het ontwikkelde systeem zullen de verbranding en de efficiëntie worden onderzocht, evenals de technische en economische haarbaarheid op industriële schaal. Om de industriële potentie van ijzerpoeder aan te tonen zal het Metal Power Project een systeemdemonstratie doen bij de Bavaria Brouwerij van Swinkels Family Brewers.

De Bavaria Brouwerij wordt nu via aardgas van warmte voorzien. In het zoeken naar duurzame alternatieven, heeft het bedrijf ervoor gekozen om de brouwerij open te stellen voor de eerste pilot op warmtevoorziening via ijzerpoeder.

Meer informatie

Heineken Nederland

Heineken® bier volledig gebrouwen met 100% groene energie

Sinds juli 2020 wordt Heineken® bier voor de Nederlandse markt 100% groen gebrouwen. Zowel de thermische als elektrische energie die in de brouwerij worden gebruikt bij de bierproductie en de verpakkingslijnen voor al het Heineken® bier voor de Nederlandse consument, is duurzaam opgewekt. Dit gaat om zo’n drie miljoen hectoliter bier per jaar. De groene energie bestaat uit zonne-energie, windenergie en biogas uit afvalzuivering. Biogas wordt gewonnen uit het afvalwater van de brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch en aangevuld met biogas uit de afvalzuivering van het Waterschap Aa en Maas.

Meer informatie

Koninklijke Grolsch

Elektriciteitsbesparing voor de brouwerij door zonwerende folie

Op de ramen van de filterkelder in de Grolsche bierbrouwerij is een zonwerende folie aangebracht, waarmee tot ongeveer 60% van de warmte instraling van de zon wordt tegen gehouden. Door deze zonwerende folie en het reeds aanwezige HR++ glas kan er minder warmte van de zon de filterkelder binnendringen en is er minder koelenergie nodig om de filterkelder tot 12 graden te koelen. Omdat Grolsch deze koelenergie zelf opwekt met elektriciteit, zorgt de zonwerende folie voor een elektriciteitsbesparing voor de brouwerij van ongeveer 30.000 kWh per jaar. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 10 huishoudens.

Meer informatie

Royal Swinkels Family Brewers

Groene energie uit restwater halen

In Lieshout en Steenhuffel is Swinkels Family Brewers op weg naar een brouwerij die voor 100% draait op duurzame energie. Daarvoor bouwt de brouwerij onder andere een zogenaamde anaerobe waterzuivering. Dit houdt in dat de brouwerijen hun eigen biogas opwekken. Met dit biogas wordt energie op hoge temperatuur gemaakt die nodig is bij het brouwen. in Lieshout en Steenhuffel doen en hiermee 1.000.000 m3 biogas per jaar produceren, dat staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 400 gezinnen. Hiermee wordt 1.000.000 m3 biogas per jaar geproduceerd, dat staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 400 gezinnen.

Heineken Nederland

Heineken legt 16.569 zonnepanelen op distributiecentrum in ‘s-Hertogenbosch

Op het dak van de brouwerij in ’s-Hertogenbosch heeft Heineken haar nieuwste zonnepanelenpark geopend. Met ruim 16.569 is deze Heineken brouwerij nu de nummer 1 brouwerij met de meeste zonnepanelen ter wereld op eigen terrein.

Met dit zonnepanelenpark kan Heineken in totaal net zoveel energie opwekken als 1500 huishoudens gemiddeld verbruiken. Hiermee brouwt en verpakt Heineken zelf in drie maanden zo’n 20 miljoen flesjes. Met de panelen wordt zo’n 11% van het stroomverbruik in de Bosche brouwerij zelf opgewekt. Alweer een op mooie stap op weg naar een klimaat neutrale brouwerij in 2030.

Meer informatie

Koninklijke Grolsch

Grolsch: Energietransitieplan

Het is de ambitie van de Grolsche Bierbrouwerij om een volledig CO2-neutrale brouwerij te zijn in 2025. Hiervoor zal de brouwer het energieverbruik verder reduceren en werken aan het omzetten van onze fossiele brandstoffen naar duurzame, CO2-neutrale energiebronnen. Zo wordt per 1 januari 2020 alleen nog maar duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt. Een reductie van de CO2-emissie met ongeveer 50%.

Meer informatie

Heineken Nederland

Heineken kleurt ‘s-Hertogenbosch groener

Waterschap Aa en Maas, bierbrouwer HEINEKEN en de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben gezamenlijk een biogas project gerealiseerd. Deze Bossche samenwerking is een uniek, duurzaam initiatief. Het waterschap levert net zoveel biogas als het gemiddeld gasverbruik van zo’n 3000 huishoudens per jaar. HEINEKEN neemt vanaf 2019 jaarlijks 4,7 miljoen kuub biogas af. De Afvalstoffendienst jaarlijkse circa 600.000 m3. Goed voor ruim 30 schone vuilniswagens in en om ’s-Hertogenbosch.

Bekijk het filmpje op YouTube

Heineken Nederland

Heineken neemt 4 windturbines officieel in gebruik

De Heineken brouwerij in Zoeterwoude behoort met de komst van 4 windturbines tot een van de weinige brouwers die zijn eigen opgewekte windenergie direct kan gebruiken. De ingebruikname van de windturbines is een belangrijke stap op weg naar een klimaat neutrale brouwerij in 2030.

Meer informatie

Koninklijke Grolsch

Bijna van het gas af met warmte van Twence

Grolsch zet opnieuw een forse stap richting een CO2- neutrale bierbrouwerij door het ondertekenen van een warmteleveringscontract met Twence. Twence gaat warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan Grolsch. De CO2 emissie door aardgas van Grolsch wordt hiermee vanaf 2022 met 72% (5500 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 1800 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar. De warmtelevering van Twence past goed binnen de ambitie om in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij te hebben waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt.

Meer informatie