Nederlandse Brouwers

Statiegeld BNR fles

Een goedwerkend statiegeldsysteem is essentieel voor het behoud van de retourflessenpool. Een heldere statiegeldregeling is, om de gewenste duurzaamheidseffecten te behouden, gebaat bij duidelijkheid en uniformiteit voor brouwers, importeurs, verkopers en met name ook consumenten. De artikelen over statiegeld staan in de gebruikerslicentie voor de BNR.

Het staat merkeigenaren en importeurs van bier in Nederland met hervulbare flessen anders dan de BNR fles vrij om de statiegeldregeling zoals gepubliceerd op deze website, samen met de bijlagen zoals de methode voor het meten van vreemde flessen, in te zetten voor eigen gebruik.

Uitgangspunten statiegeldregeling

Nederlandse Brouwers heeft het model- en auteursrecht van de eigen 30 cl en 50 cl BNR, een hervulbare poolfles die door veel brouwerijen wordt gebruikt en hierdoor sinds jaar en dag bekend staat als de ‘standaard in de markt’. Als model- en auteursrechthebbende is Nederlandse Brouwers gerechtigd om regels op te stellen om de continuïteit en kwaliteit van de gehele gezamenlijke BNR flessenpool te waarborgen. Iedere brouwer die deze fles wil gebruiken moet een gebruikersovereenkomst (licentie) ondertekenen.

Ten aanzien van het statiegeldsysteem is nu onder andere het volgende opgenomen:

Nederlandse Brouwers heeft een methode beschikbaar voor het zorgvuldig uitvoeren van een steekproefcontrole van de retour gekomen kratten om te meten hoeveel vreemde flessen zijn ontvangen, waarvoor geen statiegeld retour verschuldigd is. Volgens Nederlandse Brouwers komt het de effectiviteit van de statiegeldregeling– en daarmee het hergebruik van verpakkingen – ten goede als merkeigenaren en importeurs van bier in Nederland met hervulbare flessen anders dan de BNR, dezelfde bepalingen hanteren als de bepalingen die gelden voor de BNR. Dus om zowel op het gebied van statiegeldbedragen alsook de werking van de statiegeldregeling dezelfde uitgangspunten te hanteren.

Het staat merkeigenaren en importeurs van bier in Nederland met hervulbare flessen anders dan de BNR vrij om de statiegeldregeling zoals gepubliceerd op deze website, samen met de bijlagen zoals de methode voor het meten van vreemde flessen, in te zetten voor eigen gebruik.