Nederlandse Brouwers

Water

Ambitie:
in 2020 hebben de leden van Nederlandse Brouwers het watergebruik met 25% verminderd ten opzichte van 2005. Tussenresultaat: 19% waterreductie.

Bier bestaat voor 93% uit water. Water is een belangrijk onderdeel van het brouwproces: het is nodig voor het spoelen van de flessen, het reinigen van leidingen en het koelen tijdens het brouwproces.

Waterbesparing is al jarenlang één van de prioriteiten van Nederlandse Brouwers. De leden van Nederlandse Brouwers streven ernaar het watergebruik zo laag mogelijk te houden: in een periode van 9 jaar (basisjaar 2005), is dit teruggebracht met 19 procent naar gemiddeld 4 liter per liter geproduceerd bier. De reductie komt voort uit onder meer optimalisatie van de spoelprocessen, maar ook door productinnovatie van de afvullijnen.

Duurzaam waterbeheer in de keten

Daarnaast is het goed ook te kijken naar het water dat buiten de brouwerijen, in de directe omgeving of in de productieketen wordt gebruikt. Wereldwijd zetten klimaatverandering, ontbossing, waterverspilling en vervuiling de aanwezige zoetwatervoorraden  onder druk. Hierdoor is een competitie ontstaan over de verdeling van water voor bevolking, voedselvoorziening, industrie en natuur. Dit kan een risico vormen voor de productie van water intensieve producten zoals bier.

Nederland is al heel lang in strijd met water. De grote waterproblemen zijn tegenwoordig onder controle, dankzij een goede lange termijn visie, integrale samenwerking en grote infrastructurele en technologische inspanning. De uitdagingen blijven echter aanwezig. Die verschillen per locatie. Zo is bijvoorbeeld het ene gebied kwetsbaar voor verdroging, terwijl in een ander gebied wateroverschot een probleem kan worden. Hierbij speelt klimaatverandering een belangrijke rol. Grote delen van Nederland hebben geen eigen zoetwaterbronnen en zijn voor drinkwater afhankelijk van rivierwater. Goed watermanagement is voor ons land dus erg belangrijk.

Maatregelen

De brouwerijen in Nederland nemen maatregelen om bij te dragen aan goed waterbeheer. Door samenwerking met verschillende watergebruikers, waterbeheerders en andere belanghebbenden, werken zij mee aan het veiligstellen van de verschillende gebruiksfuncties van water en garanderen de toekomstige beschikbaarheid van zoet en schoon water.

Op hoofdlijnen omvat het waterbeheer van Nederlandse brouwers de volgende gebieden:

  1. Reduceren van watergebruik in het productieproces;
  2. Stimuleren van efficiënt watergebruik door de hele productieketen door afspraken met leveranciers en inkoopvoorwaarden;
  3. Samenwerking met ander watergebruikers: in samenwerking waterschappen, waterzuiveringsbedrijven, agrariërs, natuurbeheerders en andere watergebruikers worden afspraken en plannen gemaakt voor watermanagement.

Verschillende voorbeelden uit de praktijk met betrekking tot het verminderen van het waterverbruik.