Nederlandse Brouwers

Gebruikerslicentie

Iedereen die de BNR fles wil gebruiken moet daarvoor de gebruikerslicentie hebben ondertekend. In deze licentie staan de eisen die Nederlandse Brouwers stelt aan de gebruikers van deze standaardfles over onder andere de kwaliteit van nieuw aan te kopen flessen en het gebruik binnen de pool. Nederlandse Brouwers heeft het auteurs- en modelrecht van de 30 cl en de 50 cl BNR en kan daarom eisen stellen aan de productie, verkoop en gebruik van de BNR.

Gebruik

Alle brouwerijen in Nederland kunnen in principe gebruik maken van de BNR. Zij moeten hiervoor echter wel eerst toestemming vragen aan Nederlandse Brouwers. Deze toestemming wordt verleend indien de betreffende brouwerij akkoord gaat met de voorwaarden die Nederlandse Brouwers stelt aan het gebruik van de BNR. Deze voorwaarden staan beschreven in een overeenkomst. Zo staat bijvoorbeeld in de overeenkomst dat de fles alleen gebruikt mag worden voor bier, dat de fles van de juiste kwaliteit moet zijn en dat de brouwerij naar rato meebetaalt aan de keuringskosten van TNO zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Gebruikerslicentie aanvragen

Wilt u toestemming om als brouwer gebruik maken van de BNR fles? Download dan de gebruikerslicentie. Bekijk ook de modelberekening steekproef meting vreemde flessen.

Een ondertekend exemplaar kunt u opsturen naar:

Nederlandse Brouwers
Postbus 179
2501 CD Den Haag

Als Nederlandse Brouwers akkoord gaat met u als licentiehouder, ontvangt u een medeondertekende licentie van Nederlandse Brouwers retour. Pas na ontvangst van het mede door Nederlandse Brouwers ondertekende licentie kunt u de fles aankopen/verkopen/gebruiken.