Nederlandse Brouwers

Ontstaan van Nederlandse Brouwers

Het CBK heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer effectief gefunctioneerd en zodoende wordt de basis voor een sterke overkoepelende organisatie gelegd.

Op 18 september 1939 werd het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) opgericht door alle 99 brouwerijen die Nederland op dat moment telde. Aanleiding is de dreiging van een nieuwe Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben de brouwerijen te lijden gehad onder schaarste en distributieproblemen. De brouwerijen spreken af dat de oorlogshandelingen geen effect op de marktverdeling van voor de oorlog mogen hebben. Mocht er schaarste in grondstoffen ontstaan, dan wordt die geleidelijk verdeeld over alle brouwerijen. Het CBK heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer effectief gefunctioneerd en zodoende wordt de basis voor een sterke overkoepelende organisatie gelegd.

De ontwikkelingen die het CBK in de afgelopen decennia heeft meegemaakt, hangen samen met de ontwikkelingen bij de brouwerijen in Nederland en maatschappelijke veranderingen. Zo heeft er bij de brouwerijen een concentratie en internationalisatie plaatsgevonden. Waar in de beginjaren de taken lagen in het aankopen en verdelen van grondstoffen, zijn deze nu gericht op belangenbehartiging van de brouwerijsector in het politieke domein, richting belangenorganisaties en richting de consument. Van de 99 leden in 1939, waren er in 2008 nog 8 brouwerijen aangesloten bij Nederlandse Brouwers. Deze inhoudelijke veranderingen leidden in 2009 tot een naamswijziging van het Centraal Brouwer Kantoor in vereniging Nederlandse Brouwers. Sinds 2015 tot nu is het aantal leden toegegroeid tot 14 leden, die samen ruim 95 procent van de bierproductie in Nederland vertegenwoordigen.