Nederlandse Brouwers

Biermarkt terug op niveau 2019

De totale bierverkopen zijn in 2022 uitgekomen op 12.248.491 hectoliter. Dit is nog 0,5% onder het pre-COVID 2019. Ten opzichte van 2021 is de markt met 12,5% gegroeid. In 2021 waren er veel COVID-maatregelen, waardoor het logisch is dat de horecaconsumptie is gestegen in 2022 toen er alleen in het begin van het jaar maatregelen waren. 

Fors herstel bierverkopen horeca

De bierverkopen in de horeca zijn weer terug op het oude niveau van voor COVID-19. Tegelijkertijd zien we dat de thuisconsumptie is gedaald ten opzichte van 2021. Dit is de gebruikelijke correctie na heropening van de horeca. De bierdrinkers genieten weer volop van hun bier in de horeca, zoals afgelopen zomer op de terrassen. Het wegvallen van de COVID-beperkingen zorgden voor een groei van +97,5%. ‘Het is goed om vast te stellen dat de bierverkopen in de horeca zich zo snel hersteld hebben en weer terug zijn op het niveau van 2019,’ aldus Fred Teeven. ‘Veel horecaondernemers hebben te maken met personeelstekorten. We maken ons daar zorgen over. Met KHN kijken we hoe we kunnen bijdragen om de horeca te promoten als een sector waar het leuk en gezellig werken is.’

Ten opzichte van 2019 zijn de volumes in de horeca en thuisconsumptie stabiel, zowel qua volumes als qua marktaandeel. Met andere woorden: COVID-19 heeft niet gezorgd voor een blijvende verschuiving van horeca naar thuisconsumptie.