Nederlandse Brouwers

23 september 2017Naar overzicht

Reactie op artikel in Volkskrant Magazine 23 september

In het Volkskrant Magazine dat op 23 september verschenen is, staat een artikel waar door een gebrek aan hoor en wederhoor een aantal fouten en onwaarheden in zijn geslopen. Hieronder onze reactie.

Alcoholconsumptie is in Nederland de afgelopen jaren sterk gedaald. De gemiddelde consumptie sinds 2000 met 17% en het overmatig drinken in diezelfde periode met 40%. Jongeren drinken vanaf steeds latere leeftijd en ook steeds minder. De WHO classificeert Nederland in de laagste risicoklasse wat betreft alcoholconsumptie. Ter vergelijking: in om nog strengere regels bekend staande Scandinavische landen gaat het juist de verkeerde kant op. Kortom, Nederlanders gaan er steeds verstandiger mee om en ook internationaal vergeleken blijkt de huidige aanpak succesvol.

Trends die ook komende jaren zullen worden doorgetrokken, mede aangejaagd door tal van initiatieven die de sector zelf en in samenwerking sinds jaar en dag ontplooit. Denk bijvoorbeeld aan de BOB-campagne, die in vijftien jaar tijd tot een ruime halvering van het aantal alcoholovertredingen in het verkeer heeft geleid.

Discussies over gezondheid en alcohol zijn er ook. Het is ook goed dat die discussie plaatsvindt. Het is ook prima dat wij worden gechallenged. Wij hebben een verantwoordelijkheid waarop de maatschappij ons mag aanspreken. Uiteraard doen we dat het liefst in een open en transparantie setting. Een setting waarbij recht wordt gedaan aan de feiten en aan de wederzijdse argumenten.

Daarom vinden we het jammer dat Volkskrant Magazine ons niet gevraagd heeft naar onze kant van het verhaal. Daarmee hadden ook een aantal fouten die in het artikel geslopen zijn kunnen worden voorkomen. Zo wordt gezegd dat alcoholverkoop in tankstations nog is toegestaan. Dit mag als sinds 2000 niet meer en de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) heeft zich juist diverse keren kritisch uitgesproken tegen pomphouders die graag weer bier willen verkopen. STIVA heeft ook niet tegen de leeftijdsverhoging naar 18 jaar gepleit. Dat Nederlandse Brouwers of STIVA het alcoholbeleid in Nederland bepalen is echt grote onzin.

Ook wetenschappelijk zijn er onjuistheden te lezen, die met wat verder uitzoekwerk te voorkomen waren. De belangrijkste is dat er geen brede consensus is dat alcoholconsumptie, ongeacht de hoeveelheid, altijd slecht is. Ook de Gezondheidsraad (die toch een strenge Alcoholrichtlijn heeft geformuleerd) communiceert met gebruikmaking van alle relevante wetenschappelijke publicaties, dat matige alcoholconsumptie gezondheidswinst oplevert. Deze gezondheidswinst komt voort uit het beschermend effect van matige alcoholconsumptie op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en dementie, om maar een paar aandoeningen te noemen met een grote en toenemende ziektelast. Ook deze effecten worden door de Gezondheidsraad genoemd in hun onderliggende studie bij de totstandkoming van de nieuwe Alcoholrichtlijn. Ook wordt in het artikel gesteld dat alcohol verantwoordelijk zou zijn voor 12% van alle gevallen van kanker in Nederland. Het KWF komt op een veel lager percentage, namelijk 2%. Je kunt dus niet zo stellig beweren, zoals in het artikel voortdurend gebeurt, dat er een brede consensus is over de gezondheidsrisico’s van alcohol.

Misschien nog wel belangrijker is wat niet in het artikel staat. Er wordt voorbij gegaan aan de initiatieven vanuit de alcoholsector (organisaties en bedrijven) die gericht zijn op het tegengaan van alcoholmisbruik. We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om het bestrijden van drinken door minderjarigen, we zijn druk bezit met het tegengaan van overmatig drinken, we zijn sinds jaar en dag actief om alcohol in het verkeer tegen te gaan en ook om te zorgen dat zwangere vrouwen geen alcohol drinken.

De sector heeft belang bij een vitale en goed geïnformeerde consument. Misbruik kan nooit de basis zijn van een duurzaam business model. Met respect omgaan met de maatschappij is een voorwaarde voor succesvol ondernemen. Dat realiseert de alcoholsector zich terdege en we willen met iedereen die dat onderstreept samenwerken en zeker ook op een open en transparante wijze in gesprek.

Bron: STIVA