Nederlandse Brouwers

Protocol Kelderbierinstallaties Nederlandse Brouwers

Het Protocol Kelderbierinstallaties Nederlandse Brouwers is een invulling van de bepalingen in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en artikel 3, tweede lid van de ‘Warenwetregeling drukapparatuur 2016’. Het protocol geldt alleen voor de leden van Nederlandse Brouwers die samen meer dan 95% van de Nederlandse markt voor kelderbierinstallatie (KBI’s) vertegenwoordigen. Het protocol maakt de uitvoering van keuring voor ingebruikneming en periodieke herkeuring van KBI’s onder eigen verantwoordelijkheid van leden van Nederlandse Brouwers mogelijk. Dat geldt alleen voor KBI’s met tanks tot en met 1500 liter inhoud, die bedoeld zijn voor het verhandelen van bier aan eindgebruikers. Deze KBI’s kunnen zijn opgesteld als stationaire installatie of als mobiele installatie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen, betrokken bij het beheersen van de technische integriteit van KBI’s, zijn opgenomen in dit protocol. Onderdeel van het protocol is het delen van de kennis over de omgang met KBI’s door de leden van Nederlandse Brouwers.

Dit protocol is aanvaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Bekijk hier het complete Protocol Kelderbierinstallaties Nederlandse Brouwers.