Nederlandse Brouwers

Alcohol en Gezondheid

Wilt u meer weten over bier en gezondheid?

Kennisinstituut Bier ontwikkelt op basis van wetenschappelijke kennis (voorlichtings)materiaal over de biomedische, psychosociale en voedingskundige aspecten van verantwoorde bier consumptie. Daarnaast faciliteert Kennisinstituut Bier wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van verantwoorde bierconsumptie om gaten in de kennis te vullen. De wetenschappelijke richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad vormen hierbij het uitgangspunt. Ga naar de website van Kennisinstituut Bier.