Nederlandse Brouwers

Nationaal Preventieakkoord

Nederlandse Brouwers heeft in 2018 samen met het kabinet, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Het doel van dit akkoord is om de positieve trend van dalend alcoholmisbruik verder door te zetten. Brouwers gaan samenwerken met andere akkoordpartijen om misbruik onder specifieke doelgroepen terug te dringen.

Brouwers zetten zich in om alcoholmisbruik op studentenverenigingen en in sportkantines tegen te gaan. Zo vergroten brouwers de verkrijgbaarheid van alcoholvrij bier op verenigingen en in kantines en vervangen zij reclameborden voor alcoholhoudend bier langs amateursportvelden. Ook in 2021 zijn zij daar mee doorgegaan, voor zover de Covid-maatregelen dat toelieten. Meer informatie over de activiteiten van de brouwerijsector in het kader van het preventieakkoord is hier onder te vinden.

Het preventieakkoord heeft als doel het alcoholmisbruik tot 2040 terug te dringen. Het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat overmatig drinkt moet dalen van 8,8 procent naar 5 procent. Er is sprake van overmatig drankgebruik bij meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen voor mannen. Het aantal zware drinkers moet dalen van 8,5 procent naar 5 procent. De definitie ‘zware drinker’ is van toepassing op vrouwen die minstens een keer per week 4 glazen nuttigen op een gelegenheid en voor mannen bij 6 glazen op een gelegenheid. Een andere doelstelling is het laten afnemen van het aantal zwangere vrouwen en minderjarigen dat alcohol drinkt.

 

Drank- en Horecawet

Met ingang van 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet vervangen door de Alcoholwet. Zo is het vanaf 1 juli 2021 niet langer toegestaan om alcohol in supermarkt en slijterij te verkopen tegen een korting van meer dan 25%. Met deze maatregel wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alcoholmisbruik tegengaan. De NVWA ziet toe op naleving van de grens van 25%.

Ook is in de wet geregeld dat webshops de leeftijdsgrens van 18 jaar beter moeten controleren. Bij de verkoop van alcohol, zoals via een website of bezorgplatform, is de verkoper op afstand verplciht om de leeftijdsvraag te stellen voor de afronding van het verkoopporces. Verder mag de alcohol niet berzorg worden aan minderjarigen of bij de buren. 

In de wet is ook wederverstrekking strafbaar gesteld. De nieuwe wet bepaalt dat het nu strafbaar is voor een volwassene om in een bar, op een festival of op een andere openbare plek alcohol te kopen en deze dan door te geven aan een minderjarige. 

 

Specifieke aandacht voor verantwoorde consumptie onder studenten

Leden van Nederlandse Brouwers en ook Nederlandse Brouwers werken samen met studentenverenigingen en universiteiten om alcoholmisbruik onder studenten terug te dringen. Dat wordt bereikt door meer voorlichting over alcoholmisbruik, trainingen voor barvrijwilligers en het populairder maken van 0.0%-bier onder studenten.

Stimuleren verantwoorde alcoholconsumptie in sportkantines

Nederlandse Brouwers en haar leden werken samen met NOC*NSF en sportverenigingen. Doel van deze samenwerking is het stimuleren van verantwoorde alcoholconsumptie in de sportkantines, o.a. door het aanpassen van het aanbod van bier en de focus te leggen op alcoholarme en 0.0%-bieren in het assortiment.