Nationaal Preventieakkoord

Nederlandse Brouwers heeft samen met het kabinet, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Doel is de positieve trend van dalend alcoholmisbruik verder door te zetten. Brouwers gaan samenwerken met andere akkoordpartijen om misbruik onder specifieke doelgroepen terug te dringen.

Het preventieakkoord heeft als doel het alcoholmisbruik tot 2040 terug te dringen. Het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat overmatig drinkt moet dalen van 8,8 procent naar 5 procent. Er is sprake van overmatig drankgebruik bij meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen voor mannen. Het aantal zware drinkers moet dalen van 8,5 procent naar 5 procent. De definitie ‘zware drinker’ is van toepassing op vrouwen die minstens een keer per week 4 glazen nuttigen op een gelegenheid en voor mannen bij 6 glazen op een gelegenheid. Een andere doelstelling is het laten afnemen van het aantal zwangere vrouwen en minderjarigen dat alcohol drinkt.

Specifieke aandacht voor verantwoorde consumptie onder studenten

Leden van Nederlandse Brouwers en ook Nederlandse Brouwers werken samen met studentenverenigingen en universiteiten om alcoholmisbruik onder studenten terug te dringen. Dat wordt bereikt door meer voorlichting over alcoholmisbruik, trainingen voor barvrijwilligers en het populairder maken van 0.0%-bier onder studenten.

Bekijk de best practices

Stimuleren verantwoorde alcoholconsumptie in sportkantines

Nederlandse Brouwers en haar leden werken samen met NOC*NSF en sportverenigingen. Doel van deze samenwerking is het stimuleren van verantwoorde alcoholconsumptie in de sportkantines, o.a. door het aanpassen van het aanbod van bier en de focus te leggen op alcoholarme en 0.0%-bieren in het assortiment.

Bekijk de best practices