Nationaal Preventieakkoord

Nederlandse Brouwers heeft in 2018 samen met het kabinet, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Het doel van dit akkoord is om de positieve trend van dalend alcoholmisbruik verder door te zetten. Brouwers gaan samenwerken met andere akkoordpartijen om misbruik onder specifieke doelgroepen terug te dringen.

Brouwers zetten zich in om alcoholmisbruik op studentenverenigingen en in sportkantines tegen te gaan. Zo vergroten zij de verkrijgbaarheid van alcoholvrij bier op verenigingen en in kantines en vervangen zij reclameborden voor alcoholhoudend bier langs amateursportvelden. Ook in 2020 zijn zij daar mee doorgegaan, voor zover de Covid-maatregelen dat toelieten. Meer informatie over de activiteiten van de brouwerijsector in het kader van het preventieakkoord is hier onder te vinden.

Het preventieakkoord heeft als doel het alcoholmisbruik tot 2040 terug te dringen. Het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat overmatig drinkt moet dalen van 8,8 procent naar 5 procent. Er is sprake van overmatig drankgebruik bij meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen voor mannen. Het aantal zware drinkers moet dalen van 8,5 procent naar 5 procent. De definitie ‘zware drinker’ is van toepassing op vrouwen die minstens een keer per week 4 glazen nuttigen op een gelegenheid en voor mannen bij 6 glazen op een gelegenheid. Een andere doelstelling is het laten afnemen van het aantal zwangere vrouwen en minderjarigen dat alcohol drinkt.

 

Drank- en Horecawet

Vanaf volgend jaar wordt de Drank- en Horecawet gewijzigd. Zo is het vanaf 1 juli 2021 niet langer toegestaan om alcohol in supermarkt en slijterij te verkopen tegen een korting van meer dan 25%. Momenteel geldt nog een maximale korting van 50% die is vastgelegd in de Reclame Code voor Alcoholhoudende dranken. Met deze maatregel wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alcoholmisbruik tegengaan.

De NVWA zal toezien op naleving van de grens van 25%. Meer details over hoe de NVWA de maatregel gaat handhaven verschijnen volgend jaar.

Specifieke aandacht voor verantwoorde consumptie onder studenten

Leden van Nederlandse Brouwers en ook Nederlandse Brouwers werken samen met studentenverenigingen en universiteiten om alcoholmisbruik onder studenten terug te dringen. Dat wordt bereikt door meer voorlichting over alcoholmisbruik, trainingen voor barvrijwilligers en het populairder maken van 0.0%-bier onder studenten.

Bekijk de best practices

Stimuleren verantwoorde alcoholconsumptie in sportkantines

Nederlandse Brouwers en haar leden werken samen met NOC*NSF en sportverenigingen. Doel van deze samenwerking is het stimuleren van verantwoorde alcoholconsumptie in de sportkantines, o.a. door het aanpassen van het aanbod van bier en de focus te leggen op alcoholarme en 0.0%-bieren in het assortiment.

Bekijk de best practices