Nederlandse Brouwers

Alcohol en Marketing

Alcoholreclame moet niet gericht zijn op jongeren en moet geen overmatige alcohol consumptie stimuleren.

De brouwers vinden het belangrijk dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met marketing. Uitgangspunt daarbij is dat marketing om merkvoorkeuren te creëren onderdeel is van onze maatschappij en ook toegestaan moet blijven, mits dit zorgvuldig gebeurt. Zo moet reclame niet gericht zijn op jongeren en moet alcoholreclame geen overmatige alcohol consumptie stimuleren. Nederlandse Brouwers werkt daarom al sinds 1989, met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) en sinds 2020 met de Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier (RvAAB).

Deze codes bevatten afspraken die de sector heeft opgesteld om zorgvuldige marketing van alcoholhoudende dranken en alcoholvrij- en alcoholarm bier te garanderen. Indien een consument of organisatie van mening is dat reclame-uiting een reclamecode overtreedt, dan kan op een laagdrempelige manier een klacht worden ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC beoordeelt vervolgens of een reclame-uiting in strijd is met de RvA of RvAAB. In geval beroep wordt de reclame-uiting beoordeeld door het College van beroep. Het percentage toegewezen klachten is zeer laag.

De toetsingscommissie van STIVA toetst iedere radio- en tv-commercial voordat deze wordt uitgezonden aan de RvA. Hiermee is een extra controle ingevoerd om er voor te zorgen dat reclames op radio en tv aan de RvA voldoen.

Bekijk de best practices voor marketing die worden uitgevoerd door STIVA en Nederlandse Brouwers m.b.t. de verantwoorde marketing.

Tags