Alcohol en Marketing

Alcoholreclame moet niet gericht zijn op jongeren en moet geen overmatige alcohol consumptie stimuleren.

De brouwers vinden het belangrijk dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met marketing en advertising. Uitgangspunt daarbij is dat marketing om merkvoorkeuren te creëren onderdeel is van onze maatschappij en ook toegestaan moet blijven, mits dit zorgvuldig gebeurt. Zo moet reclame niet gericht zijn op jongeren en moet alcoholreclame geen overmatige alcohol consumptie stimuleren. Nederlandse Brouwers werkt daarom al sinds 1989, met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA). De Nederlandse Code behoort tot de meest voortvarende in Europa.

De Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) is een pakket van afspraken dat de alcoholhoudende sector met elkaar is overeengekomen om zorgvuldige marketing van alcoholhoudende dranken te garanderen. In het geval van verantwoorde alcoholmarketing, zijn deze afspraken samengebracht in de RvA. STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) stelt de RvA op, maar reclame-uitingen waartegen een klacht wordt ingediend worden beoordeeld door de Reclame Code Commissie (RCC) en in geval van beroep door het College van beroep. Sinds 1 mei 2005 is het systeem van toetsing vooraf in werking getreden. Dit betekent dat alle TV- en radiocommercials voor uitzending worden getoetst aan de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Het percentage toegewezen klachten is vrijwel nihil.

Bekijk  de best practices over alcohol en marketing welke activiteiten er concreet worden uitgevoerd door STIVA en Nederlandse Brouwers m.b.t. de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Tags