Best practices Transport

Vervoer via binnenvaart in plaats van via de weg

Vervoer over water is een relatief milieuvriendelijke en veilige vorm van transport, tegen lage maatschappelijke kosten. Met een schip kan namelijk in een keer een lading van meerdere honderden tot duizenden tonnen worden vervoerd. Voor hetzelfde transport over de weg zijn anders honderden vrachtwagens nodig. Mout aanvoer per schip levert bijvoorbeeld voor een van de brouwerijen een reductie van 7100 vrachtwagenritten per jaar op, wat resulteert in een CO₂ reductie van 3300 ton/jaar.

Inzet van vrachtwagens met schonere motoren

Transport via vrachtwagens met Euro 6 motoren levert een besparing op van 80% minder stikstofoxiden en minder fijnstof dan de eerdere Euro 5 voertuigen. Transporteurs worden dan ook actief aangemoedigd meer Euro 6 vrachtwagens aan te schaffen voor het transport van de brouwers.

Terugbrengen van leegrijden

Door betere planning en samenwerking met andere bedrijven is het aantal lege ritten dat een vrachtwagen rijdt teruggebracht.

Rijden op hernieuwbare brandstof

Meer gebruik maken van vervoersmiddelen die rijden op bijvoorbeeld zonne-energie en biogas.

Gebruik kunststof pallets in plaats van houten pallets

De standaard houten pallet binnen de bierindustrie wordt in 2012 vervangen door een kunststof variant van 100% gerecycled materiaal. Deze pallet is aanzienlijk lichter dan de houten variant wat bij transport direct brandstofbesparing oplevert. Verder wordt grote winst behaald door het nagenoeg volledig wegvallen van het vervoer van reparatiepallets en zijn de arborisico’s door bijvoorbeeld splinters sterk verminderd.