Statiegeld retourflessen

BNR-fles sinds de jaren 80

Het overgrote deel van het bier dat bestemd is voor thuisverbruik, wordt aangeboden in de hervulbare standaard bruine glazen statiegeldfles van 30 cl. De officiële naam van deze fles is de 30 cl (of 50 cl) Bruin Nederlands Retour CBK-fles, oftewel de BNR fles.
 
De BNR fles is in de jaren tachtig door de bierproducenten ontwikkeld als een gezamenlijke  retourfles van zeer hoge kwaliteit. Het model van de 30 en 50 cl BNR CBK-fles is in 1988 door Nederlandse Brouwers (voorheen Centraal Brouwerij Kantoor of CBK) geregistreerd. Een goed werkend statiegeldsysteem is essentieel voor het behoud van deze retourflessenpool in Nederland.

Statiegeldverplichting cruciaal voor terug ontvangen BNR-fles

Een heldere statiegeldregeling is, om de gewenste duurzaamheidseffecten te behouden, gebaat bij duidelijkheid en uniformiteit voor brouwers, importeurs, verkopers en met name ook consumenten. Dàt een statiegeldverplichting blijft gelden, is cruciaal voor het terug ontvangen van lege meermalige bierflessen. Het is eveneens belangrijk dat geen verwarring ontstaat over de hoogte van het statiegeld op hervulbare bierflessen of over de werking van het statiegeldsysteem.

Statiegeldregeling uit de Verpakkingsverordening overgenomen

De statiegeldregeling voor hervulbare bierflessen zoals tot 1 januari 2015 vastgelegd in de Verpakkingsverordening en het Uitvoeringsbesluit van het Productschap Dranken werkte goed en is bekend en vertrouwd bij consumenten, brouwers, verkopers en importeurs. Met de opheffing van de productschappen is per 1 januari 2015 echter deze wettelijke borging van de statiegeldregeling vervallen. De algemene verplichtingen over hergebruik en verwijdering van verpakkingen en emballage voor consumptieproducten zijn niet veranderd. Ook de omstandigheden niet.

Nederlandse Brouwers heeft dan ook de eerder vastgelegde statiegeldregeling uit de Verpakkingsverordening overgenomen en waar mogelijk verbeterd. De artikelen uit deze statiegeldregeling zijn per 1 februari 2016 opgenomen in de Gebruikerslicentie voor de BNR fles, de standaard algemene retourfles in Nederland. Kijk voor alle informatie alsook de statiegeldregeling, inclusief bijlagen, op www.bnrfles.nl.

Het staat merkeigenaren en importeurs van bier in Nederland met hervulbare flessen anders dan de BNR fles, vrij om de statiegeldregeling, samen met de bijlagen zoals de methode voor het meten van vreemde flessen, in te zetten voor eigen gebruik.