Nederlandse Brouwers

Verkooplicentie

Iedere glashandelaar die de BNR fles wil verkopen aan brouwerijen moet daarvoor de wederverkooplicentie hebben ondertekend. In deze licentie staan de eisen die Nederlandse Brouwers stelt aan de glashandelaren die de BNR fles verhandelen. Deze voorwaarden richten zich met name op de kwaliteit van de nieuw aan te kopen flessen en op de eis dat verkoop alleen mag aan brouwerijen die de gebruikerslicentie hebben ondertekend.
  
Verkoop
Glashandelaren kunnen in principe de BNR verkopen aan alle brouwerijen in Nederland, mits die brouwerijen over de gebruikerslicentie van Nederlandse Brouwers beschikken. Alle voorwaarden die Nederlandse Brouwers stelt aan de verkoop van de BNR staan beschreven in de wederverkooplicentie.
 
Verkooplicentie aanvragen

Wilt u toestemming om de BNR te verhandelen? Download dan de verkooplicentie. Een ondertekend exemplaar kunt u sturen naar

Nederlandse Brouwers

Postbus 179

2501 CD Den Haag

Als Nederlandse Brouwers akkoord gaat met u als licentiehouder ontvangt u een medeondertekende licentie van Nederlandse Brouwers retour. Pas na ontvangst van het mede door Nederlandse Brouwers ondertekende licentie kunt u de fles aankopen/verkopen/gebruiken.