Nederlandse Brouwers

23 november 2016Naar overzicht

Factsheets STIVA

Het Nederlandse alcoholbeleid is succesvol. De overgrote meerderheid van 92% (RIVM) van de Nederlanders die op z’n tijd van een mooi glas bier genieten doet dat op verantwoorde wijze. Geniet, maar drink met mate is de norm. Nederlanders beginnen op steeds latere leeftijd met drinken en drinken steeds minder. Alcoholconsumptie is in Nederland de afgelopen jaren met 17% gedaald. Nederland doet het als een van de besten in Europa. Ter vergelijking: in de strenge Scandinavische landen is alcoholgebruik juist flink gestegen en komt alcoholmisbruik vaker voor.   

Deze feiten staan in schril contrast met de laatste tijd ontstane negatieve beeldvorming. Sommige lobbyorganisaties en partijen grijpen een aankomend debat in de Tweede Kamer en de aanstaande verkiezingen aan om excessen uit te vergroten en af te schilderen alsof dat de norm is in Nederland. Zodoende proberen zij ingrijpende algemene maatregelen zoals belastingverhogingen, verkoopverboden en verbod op sponsoring van evenementen, musea en instellingen in de sport en cultuursector (van lokaal dorpsfeest tot Rijksmuseum) te rechtvaardigen.

Beleid en het gesprek daarover moeten gebaseerd zijn op de feiten en deugdelijk onderzoek. Om hieraan bij te dragen heeft de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) de volgende factsheets opgesteld: 

Downloads: