Duurzaamheid en ketenbeheer

Nederlands bier: duurzame productie van een natuurproduct

De biersector is van oudsher onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Voor het brouwen van bier, een natuurproduct van water, brouwgerst, hop en gist zijn onze leden afhankelijk van een gezonde agrarische sector en schoon water.

Om de beschikbaarheid en de kwaliteit van deze grondstoffen te borgen, zetten brouwers zich in om de bierketen op een positieve manier te beïnvloeden. Zij doen dit bijvoorbeeld door duurzaam beheer van waterstromen en verduurzaming van gerstteelt. Maar ook op het gebied van hernieuwbare energie, hervulbare verpakkingen en hoogwaardig hergebruik van reststromen lopen brouwers voorop. Het sluiten van kringlopen is voor brouwers een tweede natuur en hiermee levert de brouwsector een positieve bijdrage aan de totstandkoming van de circulaire economie waar op dit moment zowel nationaal als internationaal naar gestreefd wordt.

Impact voor een groot gedeelte in de keten

In 2012 is er een analyse gemaakt van de hele bierketen. Uit dit onderzoek blijkt dat de milieu-impact van bier voor meer dan 50 procent buiten de productielocatie ligt. Dit heeft tot gevolg gehad dat bij het opstellen van duurzame sectordoelen, naast prestaties op het brouwerijterrein zelf, vooral is gekeken naar prestaties op andere plaatsen in de keten. Hierbij moet gedacht worden aan doelstellingen m.b.t transport, verpakkingen en landbouw.

Water

Waterbesparing is al jarenlang één van de prioriteiten van Nederlandse Brouwers. De leden van Nederlandse Brouwers streven ernaar het watergebruik zo laag mogelijk te houden: in een periode van 9 jaar (basisjaar 2005), is dit teruggebracht met 18,5 procent naar gemiddeld 4 liter per liter geproduceerd bier. De reductie komt voort uit onder meer optimalisatie van de spoelprocessen, maar ook door productinnovatie van de afvullijnen.

Over water

Verpakkingen

Bij het verduurzamen van verpakkingen zijn zaken als vermindering van gewicht, hergebruik van materialen, het gebruik van hervulbare verpakkingen en het gebruik van duurzame materialen van belang. Nederlandse brouwers zijn al sinds jaar en dag actief om hun verpakkingsbeleid te verbeteren.

Lees meer

Landbouw

Doordat bier wordt gebrouwen met behulp van natuurlijke ingrediënten, heeft de sector een sterke relatie met landbouw. En een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze natuurlijke producten op verantwoorde wijze in te kopen, in te zetten en te verwerken.

Lees meer