Best practices Verpakkingen

Recycling kunststof kratten en pallets

Kapotte pallets en kratten worden vermalen, waarbij het granulaat volledig wordt ingezet voor de productie van nieuwe kratten en of pallets.

Afvalscheiding op de brouwerij

Al het afval op de brouwerij (glas, karton, papier, folie, plastic, staal) wordt gescheiden afgevoerd naar gespecialiseerde afval/recycling bedrijven.

Inzet van lichtere verpakkingsmaterialen

Door het lichter maken van (glazen)verpakkingen wordt winst geboekt op het gebied van de hoeveelheid benodigde grondstof, alsook op het gebied van milieuprestatie tijdens het vervoer. Zo zijn bijvoorbeeld eenmalige glazen verpakkingen ten opzichte van 2008 al meer dan 5% lichter.      

Inzet van vernieuwde kroonkurken

De nieuw ontwikkelde kroonkurken zijn 17% lichter in gewicht dan de oude en bevatten 19% minder staal. Op deze manier bespaart de brouwerij ruim 100.000 kg staal op jaarbasis. Ook zorgt de overstap naar de nieuwe kroonkurk voor lagere transportkosten in de keten.

Inzet van bio-bekers bij evenementen

Tijdens evenementen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van herbruikbare harde kunststof cups in plaats van eenmalige cups.     

Vakverdeling uit kartonnen dozen verwijderen

Door het laten vervallen van de vakverdeling in kartonnen dozen bespaart een brouwerij jaarlijks 140.000 kg karton. Deze besparing levert ook winst op tijdens transport.

Gebruik van karton met FSC keurmerk

In 2012 heeft een van de brouwers alle kartonnen verpakkingen vervangen voor verpakkingen gemaakt van karton dat het FSC-keurmerk draagt. Dit keurmerk garandeert dat het gebruikte hout afkomstig is uit een goed beheerd bos dat aan alle normen op het gebied van milieu (duurzaam) en sociale en economische omstandigheden voldoet.