Nederlandse Brouwers

Activiteiten biersector

Verantwoorde bierconsumptie stimuleren

Het is essentieel dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken en dat er boven de 18 jaar verantwoord en met mate wordt gedronken.

Nederlandse Brouwers wil de positieve tendens die is ingezet op verantwoorde bierconsumptie vasthouden. Om dit te bereiken is het essentieel dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken en dat er boven de 18 jaar verantwoord en met mate wordt gedronken. Daarnaast is er ook een rol voor ouders weggelegd. Zij hebben een voorbeeldfunctie en spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de leeftijdsgrens. Verantwoord betekent in een aantal gevallen dat je beter helemaal geen alcohol kunt drinken zoals bij zwangerschap, als je borstvoeding geeft, in het verkeer en onder de 18 jaar. Als je bier drinkt, doe dat dan met mate en let op dat je ongemerkt niet te veel gaat drinken.

Nederlandse Brouwers zet zich al vele jaren actief in voor verantwoorde alcoholconsumptie op de volgende gebieden:

Klik op de links van de desbetreffende pagina’s over alcohol voor een nadere toelichting over de activiteiten die Nederlandse Brouwers onderneemt op de betreffende gebieden.

Nederlandse Brouwers heeft daarnaast de volgende commitments opgesteld op het gebied van verantwoorde bierconsumptie:

  1. Nederlandse Brouwers adviseert haar leden om op vrijwillige basis de ingrediëntendeclaratie, de voedingswaarde en het zwangerschapslogo op het etiket te plaatsen. Dit helpt de consument een geïnformeerde keuze te maken.
  2. Ontwikkelen en beschikbaar stellen van een breed portfolio, inclusief alcoholarm en –vrij bier. Daarbij onderzoeken we hoe alcoholarm en –vrij bier op evenementen nog meer onder de aandacht kan worden gebracht.
  3. Verder werken aan het bewerkstelligen van de maatschappelijke norm ‘verantwoorde bierconsumptie’ door publiek private campagnes te blijven ondersteunen en waar nodig aan te scherpen (zoals BOB-campagne voor sportverenigingen). Aanscherpen van de afspraken rondom reclame voor alcoholhoudende dranken. We zijn ervoor om alcoholreclames rond programma’s die overduidelijk zijn gericht op overmatige alcoholconsumptie te stoppen.