Nederlandse Brouwers

Energie

Ambitie:
In 2020 stoten de leden van Nederlandse Brouwers 25% minder CO₂ per hl. bier uit dan in 2005. Tussenresultaat: 21% CO₂-reductie.

De benodigde energie in het brouwproces bepaald voor een groot deel de CO₂-uitstoot van de sector. Door het nemen van  energie-efficiënte maatregelen, en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, willen de leden van Nederlandse Brouwers in 2020 significante CO₂ reductie hebben gerealiseerd.

Binnen de brouwerijen krijgt energieverbruik veel aandacht. Het brouwproces vraagt energie. Denk aan het verhitten en vervolgens weer koelen van de vloeistof die uiteindelijk bier wordt, het oppompen van water, het verpakken van het bier et cetera.

Het is in het belang van brouwers en van het klimaat om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Brouwers hebben hiertoe een branche brede ambitie opgesteld van 25% minder CO₂ uitstoot in 2020 vergeleken met het jaar 2005.

Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden zorgen ervoor dat de energie efficiency en toepassing van duurzame energie kan worden verbeterd in zowel bestaande als nieuwe processen. Enkele brouwerijen beschikken bijvoorbeeld over een warmtekrachtinstallatie waarin aardgas op zeer efficiënte wijze wordt omgezet in energie en warmte. Ook wordt warmte hergebruikt en worden prestaties verbeterd door middel van good housekeeping.

Hernieuwbare energie wordt opgewekt met behulp van bijvoorbeeld zonnecollectoren, windturbines of anaerobe vergisting van afvalwater.    

Nederlandse brouwers behoren tot de 10% meest efficiënte bierbrouwers ter wereld.

Elke vier jaar voert Nederlandse Brouwers een energiebenchmark uit om zich te kunnen  vergelijken met andere brouwerijen in de wereld. Uit de meest recente energiebenchmark (2012) blijkt dat de leden van Nederlandse Brouwers  tot de beste 10% van de wereld behoren. Daarnaast nemen de leden van Nederlandse Brouwers  deel aan de Meerjarenafspraken Energie-Efficiëncy (MEE). Hieruit blijkt dat tussen 2009 en 2014 het energieverbruik van de brouwerijen is gedaald met maar liefst 12,5%. Daarmee scoren de brouwers ruimschoots boven de doelstelling (1,5% per jaar) en is ze de best presterende sector van alle deelnemende industrieën.

Verschillende voorbeelden uit de praktijk met betrekking tot het verminderen van het energieverbruik.