Nederlandse Brouwers

Wet- en regelgeving

In dit onderdeel gaan we in op de globale thema’s op het gebied van wet- en regelgeving die relevant zijn bij het brouwen en verkopen van bier. Wat houdt bijvoorbeeld voedselveiligheid in? Welke voedings- en gezondheidsclaims zijn toegestaan? En wat moet de brouwers vermelden op het etiket? Alle deze informatie staat beschreven onder ‘Wet & regelgeving’.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid wordt vaak verward met kwaliteit. Kwaliteit houdt in dat een product aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet. Voedselveiligheid is hier een onderdeel van, naast kenmerken als smaak, geur en kleur. Voedselveiligheid is echter een wettelijk minimum vereiste.

Lees meer

Voedings- & gezondheidsclaims

Met een voedingsclaim wordt bedoeld een claim die iets zegt over de voedingskundige samenstelling van een product (zoals: verlaagd energie gehalte of light). Met een gezondheidsclaim wordt bedoeld een claim die een relatie legt tussen de consumptie van een product en de invloed daarvan op de gezondheid.

Lees meer

Etikettering

Wat een brouwer moet vermelden op het etiket is geregeld via Europese wetgeving in de Europese etiketteringsverordening.

Welke informatie moet op het etiket worden vermeld?