Nederlandse Brouwers

Positieve trend alcoholconsumptie

Middenmoter Europa

Uit diverse statistieken blijkt dat er een stijgende trend is wat betreft verantwoorde alcoholconsumptie.

Uit diverse statistieken blijkt dat er een stijgende trend is wat betreft verantwoorde alcoholconsumptie. Nederland is, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, een middenmoter in Europa. De gemiddelde alcoholconsumptie ligt in Nederland met 9,4 liter substantieel lager dan het Europese gemiddelde van 10,9 liter (15 jaar en ouder), zo blijkt uit het Global Status Report Alcohol and Health 2014. Het percentage zware alcoholgebruikers in Nederland is gedaald van 12,9% in 2012 naar 12,4% in 2013 (CBS 2013). Nederland scoort als het gaat om het drinkpatroon een 1 op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 minst riskant drinkpatroon is en 5 het meest riskant drinkpatroon). Ter vergelijking; Noorwegen scoort een 3 en Rusland een 5.

Daarnaast zien we de volgende ontwikkelingen met betrekking tot alcoholgebruik:

BOB-campagne

Ook bij alcohol en verkeer gaat het de goede kant op. De publiek-private samenwerking rond de BOB-campagne werpt zijn vruchten af. De combinatie van voorlichting en handhaving blijkt succesvol. Sinds de introductie van de campagne in 2001 is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit, bijna gehalveerd. Lees meer over alcohol & verkeer.

Maar we zijn er nog niet

Voorlichting, ouders en interventies op maat zijn effectiever.

Ondanks de goede algehele trend, is er helaas een groep jongeren die te vroeg en te veel alcohol drinkt. Deze groep jongeren is moeilijk via bestaande beleidsinstrumenten zoals accijnzen op bier, verkoopverboden en marketingverboden te bereiken. Voorlichting, ouders en interventies op maat zijn effectiever. Dat vergt nog meer inzicht in de redenen waarom jongeren excessief alcohol drinken, in welke settings en welke interventies het meest succesvol zijn.