Nederlandse Brouwers

11 maart 2022Naar overzicht

Dalende trend problematisch alcoholgebruik zet door

Daarmee zet de dalende trend zich verder voort die al vanaf 2001 is te zien. Sinds 2001 is het percentage overmatige drinkers gedaald met 35% en het percentage zware drinkers met bijna 40%.

In het Nationaal Preventieakkoord, dat in 2018 is gesloten, is als doel voor 2040 afgesproken dat het aantal volwassen Nederlanders dat teveel drinkt daalt naar maximaal 5%. (2018: 8,8%). Directeur Nederlandse Brouwers, Lucie Wigboldus: ‘De uitkomsten laten zien dat we op koers liggen om de 5% als doel voor 2040, te halen. We gaan door om invulling te geven aan de acties die we in het kader van het preventieakkoord hebben afgesproken. Zo blijven we alcoholvrij stimuleren en promoten als een lekker en aantrekkelijk alternatief.’

Sinds 2018 is het percentage zware en overmatige drinkers gedaald met respectievelijke 8 en 11%. Een positieve ontwikkeling. Zeker gezien de twee zware coronajaren die net achter de rug zijn. In een aantal andere landen, zoals de UK, is de alcoholmisbruik juist gestegen tijdens corona. Daarnaast zijn diverse maatregelen die volgen uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals het verbod op kortingen van meer dan 25% op alcohol, pas recent ingevoerd en moeten hun vruchten nog gaan afwerpen.