Nederlandse Brouwers

Stichting Nibem

Van boer tot bier, samenwerken aan goede brouwgerst!

Brouwen begint op het land. Daar telen akkerbouwers de gerst die de grondstof vormt voor het eindproduct: bier. De kwaliteit van het eindproduct hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de grondstoffen. De beste brouwgerst en een goed inzicht in de eigenschappen van deze grondstoffen en de mout die hiervan gemaakt wordt, zijn belangrijke ingrediënten van het beste bier. Uitwisseling van kennis in de keten speelt dus een belangrijke rol. Alleen door deze uitwisseling te optimaliseren, kunnen ketenpartners de hoge kwaliteit van het Nederlandse bier waarborgen.

Daarom werken de verschillende partners in de productieketen van bier (kwekers van nieuwe gerstrassen, telers van brouwgerst, graanhandelaren, mouters en brouwers) samen binnen Stichting NIBEM. De hoofdactiviteiten van NIBEM zijn het (laten) uitvoeren van onderzoek en zorgen voor informatie uitwisseling binnen de keten.  

Brouwgerstonderzoek

NIBEM laat jaarlijks onderzoek doen naar de kwaliteit en eigenschappen van nieuwe brouwgerstrassen, specifiek voor de teelt in Nederland (Nederlandse bodem en klimaat). Deze resultaten worden gepubliceerd in de aanbevelende rassenlijst van CSAR <LINK http://www.rassenlijst.info/news>. Door de resultaten van dit onderzoek te publiceren zijn alle ketenpartners op de hoogte van de sterke en minder sterke punten van een specifiek brouwgerstras. De zogenoemde Rassenlijst is een essentieel en informatief instrument voor alle ketenpartijen en zorgt ervoor dat telers de juiste keuzes maken die uiteindelijk essentieel zijn om de kwaliteit van Nederlands bier te waarborgen.  

Ketenoverleg

Om de ketenpartners bij elkaar te brengen organiseert NIBEM verschillende informatie- en ketendagen. Deze dagen bieden de ketenpartners uitgelezen momenten om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen, actuele issues met elkaar te bespreken en elkaar te inspireren. Voorbeelden van deze ketendagen zijn de jaarlijkse Zomerexcursie en de Brouwersdag (om het jaar). Tijdens deze dagen komen de ketenpartners bij elkaar om brouwgerstvelden, een mouterij of een brouwerij te bezoeken en door middel van lezingen en onderling contact informatie uit te wisselen.  

Bekijk voor meer informatie: www.nibem.nl