Nederlandse Brouwers

De biersector

Doel is om op een verantwoorde en duurzame manier de consumptie en productie van bier te bevorderen.

De biersector is een van de meest innovatieve en veerkrachtige sectoren van ons land. De sector is volop in beweging. In 2012 telde Nederland nog 165 brouwerijen, momenteel is dit aantal gestegen naar ruim 850 brouwerijen. En die vernieuwing is ook zichtbaar in het ruime bierassortiment van laag alcoholische bieren tot aan speciaal bieren. Voor elk moment is er wel een geschikt bier beschikbaar.

Nederlandse Brouwers vertegenwoordigen de belangen van 95% van de biermarkt richting politiek, belangenorganisaties en richting het publiek. Doel is om op een verantwoorde en duurzame manier de consumptie en productie van bier te bevorderen. Hierbinnen onderscheiden wij drie belangrijke pijlers: Bier & economie, ‘Verantwoorde bierconsumptie’ en ‘Duurzaamheid & Ketenbeheer’.

Verantwoorde bierconsumptie

Hoeveel alcohol mag je drinken? Welke activiteiten ondernemen de brouwers in Nederland omtrent verantwoorde bierconsumptie? Op dit moment geniet al meer dan 90% op een verantwoorde wijze van een glas bier. Uit diverse statistieken blijkt dat er een stijgende trend is wat betreft verantwoorde alcoholconsumptie. Ondanks de goede algehele trend, is er helaas een groep jongeren die te vroeg en te veel alcohol drinkt. Deze groep jongeren is moeilijk via bestaande beleidsinstrumenten zoals accijnzen op bier (verkoopverboden en marketingverboden) te bereiken. Voorlichting, ouders en interventies op maat zijn effectiever.

De Nederlandse biersector en verantwoorde bierconsumptie

Bier & economie

De Nederlandse biersector is een innovatieve sector die zowel lokaal, nationaal als internationaal geworteld is. Brouwers leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

Duurzaamheid & Ketenbeheer

De biersector is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Ten eerste zijn brouwers voor het brouwen van bier afhankelijk van een gezonde agrarische sector en schoon water. Daarnaast lopen zij ook voorop op het gebied van hernieuwbare energie, hervulbare verpakkingen en hoogwaardig hergebruik van reststromen.