Nederlandse Brouwers

31 mei 2017Naar overzicht

Ook media concludeert: Nederland staat NIET in top 3 problematisch drinken

Het item uit Nieuwsuur waarin onterecht werd gesteld dat Nederland op de derde plaats staat voor wat betreft problematisch drinken, heeft de nodige media follow-up gekregen. Zowel in de Tros Nieuwsshow op Radio 1 als in de Volkskrant werd geconcludeerd dat de bewering dat Nederland in de top 3 staat als het gaat om problematische alcoholconsumptie, niet terecht is. 

Terugblik

Terugkijkend blijft het verbazingwekkend dat het onderzoek van de Global Drugs Survey waar het allemaal mee begon zo verwrongen is terechtgekomen in het item van Nieuwsuur. Vooral omdat de auteurs zelf extreem expliciet hebben aangegeven dat je 1. hun gegevens niet mag gebruiken als basis om de resultaten van landen te vergelijken en 2. dat hun gegevens niet mochten worden gebruikt om conclusies over de totale populatie van een land te trekken. Wat doet Nieuwsuur? Ze komen met een Europese ranglijst en trekken verregaande conclusies over het drinkgedrag van ‘De Nederlander’. Dus net die twee dingen waarvan de bronauteurs met klem hadden aangegeven om dat NIET te doen. 

Voor een serieuze nieuwsrubriek die met publiek geld het nieuws voor de kijker moet duiden, vindt STIVA dit heel ernstig. Vooral omdat dit bericht klakkeloos door andere media wordt overgenomen en het zo eenvoudig was geweest om te verifiëren hoe het er daadwerkelijk voor staat met problematisch drinken in Nederland. Als je kijkt naar bingedrinken, staat Nederland op de 26e plaats van alle 28 EU landen. Als het gaat om aan alcohol gerelateerde aandoeningen (waaronder alcoholisme) staat Nederland 27e. Nederland staat dus niet in de top 3 van de meest problematische landen, maar in de top 3 van landen die het het beste doen!

Dit zijn cijfers die afkomstig zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en gewoon publiekelijk beschikbaar. 

Verklaring

STIVA kan geen verklaring vinden voor het – zo op het oog – bewust verkeerd informeren door Nieuwsuur of Jellinek. Bij ons is onbekend of het genoemde item is aangedragen door Jellinek of dat zij alleen om commentaar zijn gevraagd. Feit is wel dat het niet klopt. Een rectificatie zou op zijn plaats zijn. 

 

Bron: STIVA