Nederlandse Brouwers

20 mei 2016Naar overzicht

Nederlandse biersector behoort tot koplopers duurzaamheid

Nederlandse bierbrouwers presenteren tijdens de vijfde editie van de Week van het Nederlandse Bier de duurzaamheidsresultaten van de biersector. Tijdens een bijeenkomst met brouwers, wetenschappers, overheden, ketenpartners, NGO’s en consumenten kwam naar voren dat de biersector het in ons land zeer goed doet als het om duurzaamheid gaat. Gedurende de bijeenkomst zijn de tussentijdse resultaten van de duurzaamheidsambitie voor het jaar 2020 getoond. Voor meer informatie zie www.nederlandsebrouwers.nl en www.weekvanhetnederlandsebier.nl.

Koploper

In Nederland is de biersector inmiddels koploper als het om duurzaamheid gaat. Zo behoren Nederlandse brouwers tot 10% van de meest energie en waterefficiënte bierbrouwers ter wereld en gaat de sector sinds 2009 12,5% efficiënter om met energie (het hoogste percentage vergeleken met andere sectoren in het MEE-convenant).

Cees Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers: “Naast aandacht voor kwaliteit en smaak hebben bierbrouwers van oudsher ook aandacht voor duurzaam ondernemen. Een gezonde agrarische sector en schoon water zijn tenslotte van groot belang voor het brouwproces. Om de beschikbaarheid en kwaliteit van deze grondstoffen te kunnen borgen, maken veel brouwers zich hard voor duurzaam waterbeheer, energieverbruik, landbouw en verpakkingen en dat werpt in ons land zeker zijn vruchten af!”

Tussentijdse resultaten duurzaamheidsambitie 2020

In 2012 hebben Nederlandse bierbrouwers hun ambities uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en hun doelen voor het jaar 2020 gesteld. Tijdens de bijeenkomst zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd:

 

Doel 2020

Tussentijds resultaat

Reductie Waterverbruik sinds 2005

25%

19%

Reductie CO2 Energieverbruik sinds 2005

25%

21%

Reductie CO2 Transport sinds 2010

20%

19%

Aandeel duurzame landbouw

40%

12%

Nederlandse Brouwers is tevreden met dit tussentijdse resultaat en zet zich samen met de bierbrouwers in om de sectorprestaties in de toekomst verder te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met o.a. wetenschappers, ketenpartners en stakeholders.