Nederlandse Brouwers

12 februari 2016Naar overzicht

NIBEM

Bier brouwen begint op het land. Alleen met de beste brouwgerst en uitwisseling van kennis kunnen de partners in de keten de hoge kwaliteit van ons Nederlandse bier waarborgen.

Binnen Stichting NIBEM werken brouwers, mouters, telers en andere ketenpartners samen om de productieketen van bier te verbeteren. In de eerste plaats door kwaliteitsonderzoeken van gerstrassen uit te (laten) voeren en de resultaten ervan te publiceren en toegankelijk te maken. Maar ook door alle partners in de keten van veredelen, telen, mouten en brouwen een platform te bieden voor het uitwisselen van inspiratie en informatie.

Meer weten hoe de keten van brouwgerst tot bier eruit ziet? Of zien welke stappen een graankorrel doorloopt voordat er bier van gemaakt wordt?  Zie de vernieuwde website www.nibem.nl.