Nederlandse Brouwers

14 maart 2017Naar overzicht

Nederlandse Brouwers verwelkomt Europees verzoek etikettering alcoholhoudende dranken

De Europese Commissie verzoekt de alcoholsector “om binnen één jaar te komen met een zelfreguleringsvoorstel" om te zorgen dat de ingrediënten en voedingswaarden worden vermeld op alle etiketten van de producten. Nederlandse Brouwers juicht dit verzoek toe, maar heeft in 2014 zelf al besloten om vrijwillig de ingrediëntenlijst en de voedingswaardedeclaratie te vermelden op etiketten. In 2015 kondigde Brewers of Europe dit commitment aan voor heel Europa. De brouwerijsector loopt dus al enige jaren vooruit op het verzoek van de Europese Commissie.

Biersector in Nederland is zijn tijd vooruit

De EU-etiketteringsverordening (1169/2011) bevat regels voor de vermelding van ingrediënten en het verstrekken van een voedingswaardedeclaratie. Deze regels zijn verplicht voor alle levensmiddelen, behalve voor dranken met een alcoholgehalte boven de 1,2%. Het Europese Parlement, consumentenorganisaties en Nederlandse Brouwers zijn al langer voorstander van het vermelden van de ingrediënten en de voedingswaarde op alcoholhoudende dranken. Nu geeft dus ook de Europese Commissie aan voorstander te zijn van de vermelding, omdat de vermelding de consument beter informeert. Het voorstel waarmee de alcoholbranche binnen één jaar moet komen zal door de Europese Commissie worden beoordeeld.

Vermelding per 100 ml sluit aan bij vermeldingen andere levensmiddelen

De Europese Commissie schrijft niet expliciet voor dat de voedingswaarde per 100 ml vermeld moet worden, maar verwijst wel naar artikel 36 van de Etiketteringsrichtlijn waarin staat dat bij vrijwillige vermelding van de voedingswaarde de 100 ml-standaard gehanteerd moet worden. De brouwerijsector is meegegaan in de vermelding per 100 ml, omdat dit aansluit bij alle andere levensmiddelen en dus ook voor alcoholhoudende dranken meest logisch is.

Bier in Nederland voldoet al ruim 90% aan vrijwillig commitment etikettering

Drie jaar sinds het door Nederlandse Brouwers vrijwillig afgegeven commitment om te etiketteren voldoet al meer dan 90% van het in Nederland verkochte bier hieraan. Dit percentage neemt nog verder toe. 
De Nederlandse biersector neemt overigens op vele terreinen een koploperspositie in. Zo wordt hier eveneens vrijwillig het zwangerschapslogo (geen alcohol consumeren bij zwangerschap) gebruikt op etiketten en zijn er tal van andere initiatieven.