Nederlandse Brouwers

5 mei 2022Naar overzicht

Koffiedik kijken wat volgende maanden gaan brengen

'Het is koffiedik kijken wat de impact van alle ontwikkelingen op de bierverkoop gaat worden,' aldus directeur Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus. 'Wij verwachten wel dat mensen de gezelligheid blijven opzoeken en in de horeca of thuis van hun bier blijven genieten. Of dit nu speciaal bier of alcoholvrij bier is.’

Ook de biersector voelt de voortdurende stijging van de prijzen, onder andere als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Zowel die van de grondstoffen als die van energie. Lucie Wigboldus: ‘Het laatste waar we onder de huidige omstandigheden op zitten te wachten, is dat prijzen nog eens verder verhoogd worden door overheidsmaatregelen. Zo wordt de prijs van alcoholvrij bier volgend jaar verhoogd doordat het kabinet de verbruiksbelasting gaat verdubbelen. Een zeer slechte ontwikkeling omdat juist alcoholvrij bier een belangrijk instrument is in het kader van verantwoorde alcoholconsumptie. Door de belasting op alcoholvrij bier fors te verhogen, ondermijnt de overheid haar eigen beleid om alcoholmisbruik tegen te gaan. Gelukkig heeft  staatssecretaris Van Ooijen toegezegd om te kijken of dit in het jaar daarop kan worden teruggedraaid. In 2024 ligt een verhoging van de accijns op bier in het verschiet doordat dan het systeem verandert voor de berekening van accijns op bier. Per saldo leidt dit tot een accijnsverhoging van 5%. We zitten hier niet op te wachten en al helemaal niet op nog verdere verhogingen. Het Coalitieakkoord voorziet niet in een verdere verhoging van de accijns op bier en we vertrouwen erop dat het kabinet deze afspraak nakomt.’