Nederlandse Brouwers

29 oktober 2015Naar overzicht

Studenten gaan voor verantwoorde alcoholconsumptie

Op 29 oktober heeft de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zich verbonden aan het Nationaal Programma Preventie: ‘Alles is gezondheid…’. Dit programma is een initiatief van het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en heeft als doel een beweging op gang te brengen naar een gezonder en vitaler Nederland. Door zich te verbinden aan het programma streeft de LKvV naar een betere gezondheid van alle studenten in Nederland door verantwoorde alcoholconsumptie binnen de vereniging te stimuleren.

Ruben Hoekman, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen licht toe: “De LKvV wil verantwoorde alcoholconsumptie binnen studentenverenigingen stimuleren. Alcoholconsumptie kan zowel een direct als een indirect gezondheidseffect hebben. Daarom is het ombuigen van drinkpatronen en een grotere bewustwording van de negatieve kanten van overmatige alcoholconsumptie van groot belang”. Bij de LKvV zijn 48 studentenverenigingen aangesloten en daarmee ruim 40.000 studenten. 

LKvV onderneemt vier concrete acties

Voor de realisatie van de gezondheidsdoelstellingen van ‘Alles is gezondheid…’ worden door de LKvV 4 acties uitgezet. 

  1. De LKvV stelt een format alcoholbestuursreglement op. Hiermee krijgen studentenverenigingen duidelijke suggesties voor het inrichten van hun eigen alcoholbeleid.
  2. De LKvV creëert een online IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) tool voor leden van studentenverenigingen. Deze tool bestaat uit informatie over alcohol, de medische en andere gevolgen van alcoholconsumptie en de wetgeving rondom alcoholconsumptie- en verstrekking. Ieder lid dat achter de bar staat moet geslaagd zijn voor de online toets en is daardoor in staat om verantwoord alcohol te schenken.
  3. De LKvV ontwikkelt een ‘handbook best practices’. Veel studentenverenigingen zijn al actief bezig om verantwoorde alcoholconsumptie binnen de vereniging te stimuleren. Deze beste practices worden verzameld en vervolgens gebundeld en als bijlage bij het alcohol bestuursreglement gevoegd. Zo kunnen verenigingen op een simpele manier van elkaar leren.
  4. Ten slotte wordt er een werkgroep  opgericht binnen de LKvV om niet of minder actieve studentenverenigingen te prikkelen om betrokkenheid te tonen bij de aanpak van verantwoorde alcoholconsumptie. 

De LKvV heeft al veel van deze acties uitgezet en gaat deze het komend jaar verder uitrollen. Daarbij wordt ze ondersteund door de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) en Nederlandse Brouwers. 

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is sinds 1967 de koepelorganisatie van 48 studentengezelligheidsverenigingen in 13 steden in Nederland. De LKvV vertegenwoordigt ruim 40.000 HBO- en universiteitsstudenten. De doelstellingen van de LKvV zijn: belangenbehartiging, imagobeheer en informatieverstrekking voor de aangesloten studentenverenigingen.