Nederlandse Brouwers

18 november 2015Naar overzicht

Verbruiksbelasting op alcoholvrij bier verhoogd

Nederlandse Brouwers is zeer teleurgesteld dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met een verdere verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, waaronder alcoholvrij bier. Vorige week dienden VVD en PvdA een voorstel in om de verbruiksbelasting nog verder te verhogen om de begroting sluitend te krijgen. Deze verhoging komt bovenop de verhoging die met Prinsjesdag werd aangekondigd. Door deze verhoging stijgt de verbruiksbelasting op alcoholvrij bier met 16 procent. In 2014 werd de verbruiksbelasting ook al met 40 procent verhoogd. In twee jaar tijd is deze belasting dus met maar liefst 60 procent gestegen. En dit terwijl de regering in 2013 nog had toegezegd om deze kleine en hinderlijke belasting af te schaffen.

Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers, licht toe: “De verhoging van de verbruiksbelasting die met Prinsjesdag werd aangekondigd was al onverwacht, volstrekt willekeurig en puur ingezet om het gat in de begroting te dichten. Het is onvoorstelbaar dat op zo’n willekeurige manier bedrijven en consumenten wederom de dupe worden van lastenverzwaring. Er valt geen pijl te trekken op dit overheidsbeleid en dat maakt het voor onze sector steeds moeilijker om verder te bouwen op het beleid van de overheid.”