Nederlandse Brouwers

24 maart 2021Naar overzicht

Horeca verdient alle steun

De persconferentie van dinsdag 23 maart bevatte geen goed nieuws voor de horeca. Er moet nog langer gewacht worden op de eerste versoepelingen. Nederlandse Brouwers vreest voor de gevolgen en vraagt daarom het kabinet de horeca maximaal te steunen. De brouwers hebben zelf veel en intensief contact met horecaondernemers en doen wat mogelijk is. 

Nauw contact

De horeca wordt zwaar getroffen door de Coronacrisis. De komende weken komt daarin ook geen verandering. Behalve het verschuiven van de avondklok naar 22 uur, blijft alles zo als het nu is. De hoop dat tijdens de Paasdagen als eerste versoepeling voor de horeca, de terrassen weer open konden, is daarmee vervlogen. ‘Voor alle ondernemers in de horeca is het een hard gelach dat zij niet kunnen doen waar ze zo goed in zijn, mensen veilig en verantwoord ontvangen en laten genieten.  Vele horecaondernemers zien hun mooie bedrijf dat ze met hard werken hebben opgebouwd, nu buiten hun schuld in financieel zwaar weer terecht komen met ingrijpende gevolgen voor hun persoonlijk en hun medewerkers.’ Aldus Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers. ‘Alle brouwers staan voortdurend in nauw contact met de horecaondernemers. Ze voeren het gesprek en helpen waar het kan binnen de mogelijkheden. Er wordt huur kwijtgescholden als de brouwer de huurbaas is. Tank- en fustbier is teruggehaald. Er wordt soepel omgegaan met betalingen. Als horecaondernemers vragen hebben, dan adviseren we hen direct contact op te nemen met hun brouwer zodat ze samen kunnen overleggen over oplossingen.’ 

Veel nodig

Er is veel mogelijk maar ook de brouwers voelen de gevolgen van de COVID-19 crisis. De horeca is een heel belangrijk afzetkanaal. De bierverkoop aan de horeca lag over het afgelopen jaar ruim 70% lager. In de eerste maanden van dit jaar was de bierverkoop zelfs nog geen 10% van de normale bierverkoop aan de horeca. 
Er is veel nodig om de horeca door deze zeer moeilijke tijd heen te helpen zodat ze straks de deuren weer kan open. Daarom vindt Nederlandse Brouwers dat de horeca op korte en lange termijn de maximale steun van de overheid verdient om deze tijd te overleven. Anders vreest Nederlandse Brouwers voor een kaalslag met grote gevolgen voor de horecaondernemers, de aantrekkelijkheid van steden en dorpen en voor de consument. De horeca heeft een belangrijke sociale functie in de maatschappij. 

Samen

‘We hebben goed contact met KHN. Nu samen optrekken voor een toekomstig bestendige horeca is essentieel. We denken mee over oplossingen om deze tijd door te komen. We steunen ook de routekaart van KHN die naar onze mening de weg wijst naar een veilige, verantwoorde en gefaseerde heropening van de horeca.’ Aldus Lucie Wigboldus.