Nederlandse Brouwers

9 februari 2021Naar overzicht

Blikjes horen niet in zwerfafval

Op woensdag 3 februari 2021 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt dat zij vervroegd heeft besloten tot de invoering van statiegeld op blikjes. De statiegeldverplichting gaat in per 31 december 2022. Nederlandse Brouwers gaat, samen met andere producenten en ketenpartners aan de slag om een efficiënt statiegeldsysteem voor blik te ontwikkelen.

De biersector behoort met het gebruik van hervulbare glazen flessen, roestvrijstalen fusten, kelderbier en het goed recyclebare blik tot de koplopers in Nederland op het gebied van circulair verpakken en hergebruik van materiaal. Consumenten zijn het gewend om een lege krat in te leveren of hun lege flessen naar de glasbak te brengen en maar liefst 95% van de blikken komt nu al terug via PMD en nascheiding. 

“Elk blikje in de natuur, is er één te veel. Blikjes horen niet in de berm of op straat. Wij hopen dat de invoering van statiegeld op blik een effectieve manier is om de laatste 5% van blik retour te krijgen, zodat deze niet in het zwerfafval terecht komt en ingezet kan worden voor circulair gebruik.“ Aldus Nederlandse Brouwers-directeur, Lucie Wigboldus.