Nederlandse Brouwers

4 november 2021Naar overzicht

Verantwoord alcoholbeleid de norm bij grote sportevenementen

De afgelopen jaren is al veel gedaan aan verantwoord alcoholconsumptie in de sportwereld. Zo is de verkrijgbaarheid van alcoholvrij bier op verenigingen en in kantines aanmerkelijk toegenomen. Ook vervangen de brouwers de reclameborden langs de amateursportvelden voor reclame van alcoholvrij bier. Er zijn richtlijnen Alcohol en Sport ontwikkeld en is de e-learning verantwoord alcohol schenken in de sport al bijna 2000 keer gemaakt.

Als volgende stap heeft Nederlandse Brouwers nu aanvullende afspraken gemaakt over verantwoord alcoholgebruik bij grote sportevenementen. Centraal in die afspraken staat dat alcoholvrij bier actief wordt aangeboden en gepromoot. Hiermee geven ze verdere invulling aan de afspraken gericht op een gezonde sportomgeving zoals vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord onder het deelakkoord Problematisch Alcoholgebruik.

Directeur Nederlandse Brouwers Lucie Wigboldus: ”In samenwerking met NOC*NSF werken we met onze leden van NLB al jaren aan een gezondere sportomgeving. Zo wordt er op steeds meer sportverenigingen en sportevenementen actief alcoholvrij bier aangeboden en gedronken.”

“Sport en bewegen is voor veel mensen belangrijk en graag combineren we sport met gezelligheid. We drinken een (alcoholvrij) bier met elkaar op de overwinning tijdens de derde helft. Verantwoord alcoholbeleid draagt bij aan een gezonde sportomgeving. Het is daarom dat de NLB nu ook afspraken heeft gemaakt gericht op het bevorderen van een verantwoorde bierconsumptie tijdens grote sportevenementen zoals het promoten van alcoholarm en –vrij bier. Daarnaast voorziet NLB grote sportevenementen met een toolkit voor barpersoneel om meer aandacht te vestigen op alcoholarme  en –vrije bierkeuzes. Ook in het communicatie en marketing materiaal zal er meer aandacht gevestigd worden op alcoholvrij bier.”

 

Downloads: