Nederlandse Brouwers

19 november 2015Naar overzicht

Voorlichting 2.0: Met vmbo’ers in gesprek over de gevaren van alcohol via de debatmethode

Hoe zwaar moet je gestraft worden als je met alcohol achter je kiezen op je scooter zit? Hoeveel invloed hebben je vrienden op de manier waarop jij met alcohol omgaat? En wat is de rol van ouders eigenlijk?

Deze week start het Nederlands Debat Instituut een scholierenproject met de Nederlandse Brouwers om bij te dragen aan het doel te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken. Via de debatmethode denken jongeren actief en intensief na over de gevolgen die hun gedrag met zich meebrengt. Het is voorlichting 2.0: niet een voorlichter is aan het woord, maar de jongeren zelf.

Het project is onderdeel van ‘Alles is Gezondheid…’, het Nationaal Preventie Programma waarin 900 organisaties meewerken aan een gezonder Nederland. Dat gaat niet alleen om de overheid of non-profitpartijen, maar ook om partijen uit de industrie zelf. Juist door organisaties van verschillende domeinen met elkaar te verbinden, kunnen we het meest effectieve preventiebeleid voeren. Daarom zetten ook de Nederlandse Brouwers zich in om ervoor te zorgen dat jongeren onder de 18 van alcohol afblijven.
Het project bestaat uit debattrainingen op twintig scholen waarbij vmbo’ers actief de uitdaging krijgen om mee te denken over maatregelen die genomen zouden kunnen worden op weg naar een gezonder Nederland. Daarnaast krijgen ook docenten handvatten om het onderwerp in hun vmbo-klas te bespreken. Juist deze vmbo-leerlingen vormen immers een risicogroep voor toekomstig onverantwoord alcoholgebruik.

In Angelsaksische landen is al veel onderzoek gedaan naar het effect van het debat als onderwijsmethode. Die tonen aan dat door te debatteren de kennis van jongeren over het onderwerp toeneemt en dat zij kritischer hun eigen aannames leren bekijken. Voorzitter Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut: “Bij de debatten in de klas staat de eigen mening van de leerlingen buiten spel: zij krijgen de uitdaging om zowel voor- als tegenargumenten te bedenken bij de keuzes die wij als Nederland maken in ons preventiebeleid..”

Directeur Cees-Jan Adema van de Nederlandse Brouwers: “Het project zal meer inzicht geven in de argumenten die jongeren aanleveren om al dan niet verantwoord met toekomstig alcoholgebruik om te gaan. Zo kan voorlichting in de toekomst effectiever worden ingezet.”

Nederlandse Brouwers acht het van belang om zich als sector in te zetten voor de maatschappij en maakt het daarom financieel mogelijk dat de activiteiten van het Nederlands Debat Instituut georganiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd kan deze bijdrage begrijpelijkerwijs voor sommige mensen gevoelig liggen en daarom is er goed nagedacht over de wijze waarop de Nederlandse Brouwers dit doet. Belangrijk is daarom om hier te vermelden dat het Nederlands Debat Instituut volledig vrij en onafhankelijk is in het bepalen van de inhoud van de activiteiten.